– Eg er heilt overvelda over den enorme responsen

Då Aksel (4) atter ein gong blei råka av kreft, søkte mamma Anne-Lise hjelp på Facebook. På ei veke samla ho inn nær ein kvart million til forsking på barnekreft.

Anne-lise Holmestrand Langeland med familien på Haukeland. Kreftsjuke Aksel i midten

JUL I SJUKEHUSSENGA: Mamma Anne-Lise, storesyster Amanda, storebror Jakob og pappa Frank samlast rundt Aksel (i midten) då fjorårets julefeiring brått blei lagt til Haukeland.

Foto: Kim Søderstrøm

– Ein blir så hjelpelaus i ein slik situasjon. Det var viktig for meg å gjere noko for Aksel, og denne innsamlinga til forsking på barnekreft blei nettopp det, fortel Anne-Lise Holmestrand Langeland.

Som eit alternativt ønskje til eigen bursdag, starta ho like før nyttår ei innsamling for Barnekreftforeningen på Facebook. På ei dryg veke har vel 850 personar bidrege med over 225.000 kroner.

– Eg er heilt overvelda over den enorme responsen som har kome. Både bidrag og meldingar. Det er noko av det som held oss oppe i den umenneskeleg situasjon me er i.

Dei siste åra har Facebook blitt den viktigaste plattformen for innsamlingar til ulike formål.

I 2018 fekk Barnekreftforeningen 10,2 millionar i gåver via Facebook For 2019 truleg meir, opplyser dei til NRK.

Uventa tilbakefall

Det var våren 2018 sonen Aksel fekk påvist den alvorlege krefttypen høg risiko nevroblastom. Ein sjeldan type svulst, som i hovudsak råkar born. Sommaren 2019 var han ferdig med ein av dei tøffaste kreftbehandlingane eit barn kan få.

I august fylte Aksel fire år. Han var på betringas veg og trebarnsmora minnast gode månader.

– Han gjekk i barnehagen att og var blid som ei sol. Me hadde på ein måte fått vår Aksel attende.

Like før jul blei livet til familien på fem igjen snudd på hovudet.

– I midten av desember fekk Aksel smerter i ein arm. Me kontakta Haukeland som bad oss kome på kontroll før jul. Der oppdaga dei ein større svulst som pressa på pusterøyr og blodårer.

Dermed følgjer ein ny runde med krevjande behandling, for ein liten kropp.

aksel holmestrand langeland

TØFF KAMP: Aksel (4) har høg risiko nevroblastom, og har vore gjennom ei rekke tøffe behandlingar dei siste åra.

Foto: privat

Rørt leiar

Dagleg leiar i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen, er takksam og imponert over bidraget frå Langeland.

– Dette er utruleg rørande. Hennar personlege historie har nok engasjert ekstra mange til å bidra.

Nicolaysen presiserer at innsamlingsaksjonar som denne utgjer ei viktig inntektskjelde, som uavkorta kjem dei til gode.

– Det utgjer over 20 prosent av pengane me får inn i løpet av eit år, og er utruleg viktig for innsatsen vår når det kjem til forsking på barnekreft.

Daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen

VIKTIG INNTEKTSKJELDE: Dagleg leiar i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen, er overvelda over givargleda på sosiale medium.

Foto: Privat

Sjelden kreftform

Kvart år får om lag 200 born påvist kreft.

– Nye behandlingsmetodar og tidlegare diagnose gjer at stadig fleire overlever. Mange slit likevel med seinskadar, noko me vil setje fokus på framover, seier Nicolaysen.

Ho presiserer at det er viktig å skilje barnekreft, frå kreft som råkar vaksne.

Familien til Aksel veit enda lite om kva dei har i vente. Nevroblastom er nemleg ei sjeldan kreftform, med under ti tilfelle årleg. Men dei anar håp - i nettopp forsking.

– Slik det ser ut no blir me mest truleg med på eit forskingsprosjekt i Danmark, og førebur oss på å reise mykje dit i året som kjem.