Hopp til innhold

Slapp ut 100.000 liter forurenset vann

Utbyggingen av ny E39 mellom Bergen og Os skaper problemer. Flere ganger har forurenset vann kommet ut i Klokkarvatnet i Fana. Nå varsler Fylkesmannen tiltak.

Utslipp Klokkarvatnet i Fana

HVITFARGET AV STEINSTØV: Slik så Klokkarvatnet i Fana ut i slutten av januar.

Foto: Ruben. M. Oddekalv / Norges Miljøvernforbund

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Det siste utslippet skjedde 18. januar. I et brev til Fylkesmannen i Hordaland beklager miljøleder Henriette Indine Kleppe i Veidekke det som skjedde og varsler tiltak for å forhindre nye utslipp.

Utslippet skal ha pågått imellom to og tre timer og farget deler av Klokkarvatnet og Fanaelven hvit. Vannet skal ha hatt en pH på mellom 9,0 og 9,5, noe som er nok til å ta livet av fisk.

Ber Statens vegvesen ordne opp

Det er ikke første gang forurenset vann har havnet i Klokkarvatnet.

Fanaposten skrev om et annet tilfelle i mai i fjor. Ruben M. Oddekalv i Norges Miljøvernforbund sa til avisen at han så alvorlig på det som har skjedd:

– Skadepotensialet ved et slikt utslipp er stort, særlig på denne tiden av året. Steinstøv i slike mengder har dramatisk effekt på livet i vannmassene som blir rammet.

– I ytterste konsekvens kan det kvele alt liv som puster med gjeller. Vi forventer at vegvesenet strammer opp sine underentreprenør slik at dette ikke skjer igjen, sa Oddekalv.

Steinmasser Klokkarvatnet

STEINMASSER VED KLOKKARVATNET: Det er her problemene oppstår.

Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

Finkornet støv

Det er finkornet steinstøv fra arbeidet med den nye E39-traseen som er årsaken til problemet.

Meldingen om det siste utslipp kommer bare noen få måneder etter at det ble dokumentert utslipp fra E39-prosjektet til Steinsvikvassdraget, som er blant Bergens viktigste vassdrag for sjøørret.

I Klokkarvatnet er noen tiltak allerede gjennomført for å forhindre at støvet finner veien ut i vannet. Blant annet er en bekk ledet vekk og lenser lagt ut.

– Problemet vil imidlertid oppstå igjen så snart det begynner å regne, sier Ruben M. Oddekalv i Norges Miljøforbund til NRK.

– Steinstøvet synker over tid ned til bunnen av Klokkarvatnet der det skader dyrelivet.

Lenser Kokkarvatnet

UTLAGTE LENSER: Det er satt i verk tiltak for å hindre steinstøvet i å spre seg.

Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

Todelt utfordring

Det er Statens vegvesen som står ansvarlig for utbyggingen av den nye E39-traseen med Veidekke som underentreprenør.

Prosjektleder Sverre Ottesen erkjente at det har vært problematisk å kontrollere steinstøvet i anleggsfasen.

– Utfordringen er å lede vannet på en slik måte at det er rent når det når Klokkarvatnet. Her setter vi i verk tiltak som å grave en avskjærende grøft og få vannet i rør forbi steinmassene våre, sa Ottesen til Fanaposten i fjor.

Det andre problemet er avrenning fra selve riggområdet.

– Her er vi i kontakt med vår underentreprenør for å se på løsninger. Vi har stort fokus på dette, men tiltakene har ikke virket godt nok i perioder med mye nedbør.

Nye E39 Os-Bergen

NY E39 BERGEN – OS: Slik vil den nye veien ta seg ut når den er ferdig.

Foto: Statens Vegvesen

Følger situasjonen nøye

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen mener det er svært beklagelig med slike utslipp i områdene den nye motorveien bygges langs. De følger nøye med på det som skjer.

– I verste fall kan dette føre til fiskedød og skader på økologisk kiv i vassdraget, sier miljøvernsjef Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen til NRK.

– Vi har planlagt tilsyn med anleggsarbeidet. Vårt inntrykk er at det er god miljøstyring av dette prosjektet. Samtidig er kravene til slikt arbeid svært strenge.

Klokkarvatnet