Hopp til innhold

Skyss og Ruter tapte 592 millioner da «alle» fikk hjemmekontor

Koronakrisen har gått hardt ut over kollektivselskapene i Norges to største byer. I Vestland forventer fylkesrådmannen rause bidrag fra staten for å få kollektivdriften tilbake til normalen.

Koronavirus plakat på Bybanen i Bergen etter strengere tiltak 12.mars.

RAMMET: Det ble innført strenge tiltak i kollektivtrafikken i Bergen og flere andre byer. Passasjersvikten har ført til alvorlige inntektstap for kollektivselskapene.

Foto: Even Norheim Johansen

Busser og bybanen i Bergen ble nærmest tømt for folk over natten da regjeringen satte i verk de strenge koronatiltakene den 12. mars.

I uke etter uke har kollektivtrafikken vært sterkt preget av restriksjoner rundt antall passasjerer som er tillatt om bord og avstand mellom reisende for å hindre smitte.

Selskapet har selv frarådet folk å reise kollektivt og oppfordret til å finne andre løsninger.

Mistet alle inntektene

I mars anslo Kollektivtrafikkforeningen at tapet på landsbasis var 760 millioner kroner i måneden.

Nå viser nye tall fra Skyss og Ruter at de to kollektivselskapene led store økonomisk tap da inntektene brått forsvant.

I april og mars tapte Skyss rundt 140 millioner kroner, ifølge selskapets egne tall.

Store deler av inntektsbortfallet ble kompensert av regjeringens første krisepakke til kollektivsektoren, som ble lagt fram 20. april. Der gikk 110 millioner til Vestland.

Men fylkesrådmannen i Vestland forventer at staten graver enda dypere i pengebingen dersom kollektivtilbudet skal opprettholdes.

– Denne situasjonen er helt ekstraordinær. Derfor forutsetter Vestland, i likhet med andre fylkeskommuner, at vi får kompensert for tapet, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Rune Haugsdal

MÅ HA HJELP: Fylkesrådmann Rune Haugsdal i Vestland ser ingen annen løsning enn at staten må kompensere for det store bortfallet av inntekter for kollektivselskapene.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Dystre prognoser

Ifølge Skyss sine egne prognoser er det forventet et inntektstap på ca. 490 millioner kroner i perioden mai til desember.

Dette forutsetter et tilsvarende nivå som i mai måned da selskapet hadde et tap av inntekter på 60 prosent.

Også i Oslo og Akershus er inntektsbortfallet dramatisk for kollektivselskapet Ruter.

I mars og april hadde Ruter et bortfall av billettinntekter på 452 millioner kroner i forhold til budsjett. Prognosene for resten av året er usikre.

– Dersom situasjonen rundt Covid-19 varer ut 2020, må billettinntektene erstattes med tilskudd. Staten har kommet med ekstra midler gjennom to krisepakker, men disse vil ikke dekke full drift ut året, sier pressekontakt Knut-Martin Løken.

I regjeringens siste krisepakke er det satt av drøyt 1,5 milliarder til kollektiv i tillegg til midlene som allerede er kommet. Hvordan pengene skal fordeles mellom fylkene er foreløpig ikke klart.

Rutebuss i Oslo

OSLO: Ruter, som er kollektivselskapet for Oslo og Akershus, hadde i mars og april 452 millioner kroner mindre i inntekter enn hva de budsjetterte med.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Vil tilbake til «normalen»

Det er buss-selskapet Tide som drifter rutebusser og ekspressbusser i Bergen på oppdrag fra fylkeskommunen.

I liket med Skyss og Ruter forventer selskapet at de statlige tilskuddene vil munne.

– Det viktigste er at staten gir et signal at de har til hensikt å finansiere kollektivtrafikken på det nivået som den var før koronatiltakene inntrådte, sier konsernsjef Roger Harkestad.

Tide har fremdeles i underkant av hundre sjåfører som er permittert som følge av koronasituasjonen.

– Vi håper å få disse tilbake i arbeid så snart som mulig, sier Harkestad.