Skeptisk til helsesjekk på apoteket

Norske apoteker adopterer utenlandsk trend og tilbyr måling av blodtrykk, blodsukker og kolesterol. Medisinprofessor frykter målingene kan gi både frykt og falsk trygghet.

Blodtrykk

HURTIGSJEKK: På flere norske apotek kan du nå få sjekket blodtrykket, blodsukkeret, kolesterolnivået og finne ut om du har klamydia - blant annet.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Informasjon om pasientens risiko for alvorlig sykdom kommer ikke i den sammenheng som den hører hjemme, som er vurdert sammen med pasientens andre risikofaktorer og eventuelle sykdommer, sier Guri Rørtveit, som er professor i almennmedisin ved Universitetet i Bergen og forsker ved Uni Research.

– Stiller ikke diagnose

På Boots-apoteket på Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen tilbys kundene alt fra blodtrykksmåling til klamydiatest. Apoteket er et av mange rundt om i landet som nå tilbyr enkle helseundersøkelser.

Apotekleder Roy Ranjord sier de ansatte er veldig bevisste på å be kundene søke ytterligere veiledning og hjelp dersom de ser grunn til bekymring.

– Det er ikke vi som stiller diagnosene. Ser vi unormalt høye verdier, oppfordrer vi kunden sterkt til å kontakte lege så snart som mulig, sier apoteklederen.

Guri Rørtveit

SKEPTISK: Professor Guri Rørtveit mener faren for alvorlige sykdommer bør vurderes sammen med øvrig pasienthistorikk.

Foto: Marthe Njåstad / NRK

Forsker på effekten

Tilbudet kommer etter at «Den store sjekkedagen» ble arrangert i 2012 og 2014 ved apoteker i hele landet i samarbeid med forskningsmiljøet.

Doktorgradsstipendiat Karianne Svendsen ved Universitetet i Oslo forsker nå på om de mange tusen apotekmålingene gjort i fjor og for tre år siden har gitt resultater.

Hun mener det nye lavterskeltilbudet ved apotekene kan føre til at pasienter tidligere enn ellers vil kunne oppdage om de har høy risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer.

– Du kan ikke kjenne på kroppen om du har et høyt kolesterol- blodtrykk eller blodsukkernivå, som er de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. Derfor må du måle deg for å vite dette. Apotek er lett tilgjengelig og ser ut til å være en fin arena som når mange, sier Svendsen til NRK.

Karianne Svendsen

POSITIV: Doktorstipendiat Karianne Svendsen tror et lavterskeltilbud får flere til å teste seg.

Foto: Camilla Maarud / UiO

– Kan gi bekymring og angst

Medisinprofessor Guri Rørtveit mener masseundersøkelser av befolkningen ikke er ingen god strategi og hevder det ikke gir ikke noe effekt av betydning.

– Det er viktigere at vi har gode befolkningsrettede tiltak for å redusere risikoen enn at hver enkelt skal gå rundt og kjenner etter, og så gå på apoteket for å bli målt. Det kan skape bekymring og angst, hevder hun.