Hopp til innhold

Diagnoser kan gjøre folk sykere

Folk som vet at de har høyt blodtrykk og andre risikofaktorer for sykdom, opplever ofte helsa si som dårlig. Mens de som ennå ikke er klar over at de er rammet, opplever at de har god helse. Det viser en ny norsk undersøkelse.

Sykmelding

Personer som ikke er klar over at de har en lidelse, opplever egen helse som god. Hos dem som er kjent med diagnosen, er det flere som synes de har dårlig helse. Illustrasjonsbilde.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

Tusenvis av nordmenn får hvert år beskjed om at de har for eksempel høyt blodtrykk eller tegn på type 2-diabetes, som må behandles. Undersøkelser viser at mange av disse etterpå opplever at de har dårlig helse.

Gjennom å undersøke en gruppe friske personer, fant forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) mange som også hadde sykdomstegn – uten at de var klar over det selv. Flere av disse personene oppgir at de har en god selvopplevd helse.

Professor Siri Forsmo

Forsmo sier at stadig flere risikerer å bli stemplet som syke med nye grensene for blodtrykk og andre sykdommer.

Foto: NTNU

Professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Siri Forsmo, sier at resultatene er overraskende.

– Folk bør føle at man har dårlig helse dersom sykdommen gir symptomer, men det finner vi ikke i undersøkelsen. De uvitende syke er mye mer fornøyd med helsen sin, enn folk som vet at de er syke og får behandling, sier Fossmo til NRK.

– Stadig flere risikerer å bli stemplet som syke

Undersøkelsen som er presentert i det internasjonale helsetidsskriftet BMJ Open, og omtalt i Dagens Medisin, kan derfor tyde på at det å få en diagnose gjør folk sykere.

NTNU-forskerne har gjennomført undersøkelsen ved å studere data fra HUNT 2-undersøkelsen i 1995–1997.

De fleste som i helseundersøkelsen viste seg å ha høyt blodtrykk, indikasjon på lavt stoffskifte eller tegn på type 2-diabetes, men som ikke var klar over det selv, opplevde selv at de hadde god eller veldig god helse.

Derimot var det betydelig flere av dem som allerede hadde fått en av disse diagnosene, som opplevde at egen helse ikke var så god, eller rette og slett dårlig.

Følelsen av å være frisk faller

I hele studiepopulasjonen oppgir omtrent 70 prosent av kvinnene og 75 prosent av mennene at de har god helse. Mens like mange eller flere med udiagnostisert sykdom, avhengig av tilstand, mener det samme.

Hos dem som har fått diagnosen lavt stoffskifte, oppgir 49 prosent av kvinnene og 58 prosent av mennene god helse. Tilsvarende andel for dem med diagnostisert type 2-diabetes, var 43 prosent for kvinner og halvparten av mennene.

Hos dem med kjent høyt blodtrykk, mente 54 prosent av kvinnene og 60 prosent av mennene at de har god helse.

De som var uvitende syke, fikk etter undersøkelsen beskjed om at de burde oppsøke lege.

– Stadig flere risikerer å bli stemplet som syke

Siri Forsmo sier helsevesenet blant annet bør diskutere hvor små utslag som bør behandles:

– Eksempelvis har grensene for blodtrykk og andre sykdommer sunket og nærmer seg det som er normalt. Det betyr at en stadig større andel av befolkningen risikerer å komme ut med en merkelapp som syk etter å ha vært hos legen.

Fastlege Trine Bjørner på et legekontor i Oslo tror at de fleste leger er klar over dette problemet og forteller at dette diskuteres faglig.

– Det er likevel fort gjort å sette en diagnose på folk, slik at de har et stempel i pannen. Det kan være ganske besværlig for folk og skape store bekymringer. Det er viktig å være presis og si at pasienten har et lett forhøyet blodtrykk dersom det er problemet, og ikke si at pasienten har et alvorlig blodtrykk, sier Bjørner til NRK.

Trine Bjørner

Trine Bjørner jobber som fastlege på et legekontor i Oslo. Bjørner tror at de fleste leger er klar over at selvopplevd helse er bedre når diagnosen mangler, og forteller at dette diskuteres faglig.

Foto: NRK

– Overraskende at de følte seg friske

Førsteforfatter av studien er stipendiat og fastlege Pål Jørgensen ved Møllenberg legesenter i Trondheim.

Jørgensen sier overfor Dagens Medisin at det ikke var så uventet at de med en diagnostisert diabetes, høyt blodtrykk eller lavt stoffskifte opplever at de har dårligere helse:

– Det er naturlig å tenke at de som har fått bekreftet en sykdom også er sykere. Men samtidig er dette sykdommer som lar seg behandle. Det mest overraskende for oss var at de som trolig var syke uten å vite, likevel opplevde å ha god helse.

Pål Jørgensen, stipendiat og førsteforfatter

Pål Jørgensen er stipendiat og førsteforfatter av studien.

Foto: Privat

– Uvitende syk oppsøker i mindre grad lege

Jørgensen sier videre at mange hadde for høyt blodtrykk, tegn på type 2-diabetes eller indikasjon på for lave stoffskifteverdier, uten at de visste om det selv.

Han forklarer dette funnet med at mange som opplever god helse i mindre grad oppsøker lege og dermed ikke får stilt noen diagnose.

– Mens de som opplever dårlig helse og mange plager oftere går til lege og får diagnoser, som ikke nødvendigvis er relatert til den reduserte helseopplevelsen, sier Jørgensen.

Jørgensen understreker imidlertid at studien ikke gir svar på årsakssammenhenger. Han sier også at det er viktig å være bevisst på hvordan vi kommuniserer unormale verdier eller en diagnose, særlig for sykdommer med lav symptombyrde.

– Funnene våre er viktige å ta med seg i debatten og om overbehandling og screening, legger han til.

SISTE NYTT

Siste nytt