Sjå alle flaumbileta

Store nedbørsmengder og snøsmelting har ført til flaum og ras fleire stadar i Sogn og Fjordane tysdag.

For fleire artiklar og videoar frå flaumen:

SOGN:

SUNNFJORD OG NORDFJORD:

Maskinen3prenør1 frå Svelgen tok desse bileta i Ålfoten i Bremanger tidlegare i dag.

SJÅ VIDEO: Flaum i Ålfoten i Bremanger (Foto: Jon Ivar Napsholm)

Bilar og rundballar må reddast frå vassmengdene.

SJÅ VIDEO: Flaum i Førde.