Hopp til innhold

Seks ukrainske pasienter hentet til Norge

Pasientene og totalt 16 pårørende er sendt til Oslo, Bergen og Tromsø, opplyser Helsedepartementet. Etter to år med pandemi, rigger sykehusene seg opp på ny.

Haukeland universitetssjukehus

TAR IMOT: Haukeland Universitetssykehus i Bergen har så langt tatt imot to ukrainske pasienter.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Norge har så langt fløyet inn seks alvorlig syke eller skadde ukrainske pasienter og 16 pårørende til sykehus i Oslo, Bergen og Tromsø.

Av personvernhensyn ønsker ikke Helse- og omsorgsdepartementet å opplyse hvilke sykdommer eller skader de har.

De første kom for én uke siden etter regjeringens vedtak om å avlaste helsevesenet i nabolandene til Ukraina. Dette har også flere andre europeiske land gjort.

Sykehusene rigger seg nå for å ta mange flere som trenger rask helsehjelp.

På kort tid dreier det seg om rundt 100 ukrainske pasienter.

På sikt kan det overstige 550.

Forbereder det ukjente

Et nasjonalt nettverk der alle helseforetakene er representert, fordeler evakuerte pasienter mellom seg.

Haukeland Universitetssykehus i Bergen har ansvar for omtrent 10 prosent av befolkningen, og det vil være tommelfingerregelen også med ukrainske flyktninger.

Så langt har de tatt imot to pasienter, men det kan bli mange flere.

Stavanger sykehus og andre mindre sykehus som Helse Førde og Fonna, kan også ta imot flyktninger som trenger rask helsehjelp.

Hva slags sykdommer eller skader de har, er man ikke forberedt på, sier viseadministrerende direktør ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Clara Gram Gjesdal.

– Det kan være alt fra barn, pasienter som trenger operasjoner, alvorlig kronisk syke eller brannskadde, sier hun.

Flyktninger som allerede er kommet til landet kan også trenge helsehjelp. Disse kommer i tillegg.

Clara Gjesdal, viseadministerende direktør i Helse Bergen

TATT IMOT TO: Så langt har Helse Bergen tatt imot to pasienter fra Ukraina, bekrefter viseadministrerende direktør Clara Gram Gjesdal.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Pregede avdelinger etter pandemien

Avdelingene på norske sykehus er preget etter to år med pandemi og et høyt sykefravær. I tillegg har en rekke operasjoner blitt utsatt for å styrke kapasiteten på intensivavdelingene.

– Jeg skal ikke underslå at vi har utfordringer fordi vi nettopp har vært igjennom en pandemi. Vi har et visst etterslep som vi jobber hardt med å ta inn, men jeg tror vi skal klare å gjøre litt for de alvorlig syke eller skadde ukrainerne likevel, sier Gjesdal.

Helse Vest har foreløpig ikke satt et tak på hvor mange de kan ta imot, men de må heller ikke forplikte seg til et visst antall.

Blir det hektisk, må sykehuset prioritere de pasientene som trenger behandlingen mest og raskest.

– Mitt inntrykk er at alle vil bidra, sier Gjesdal.

St. Olav og andre sykehus forbereder seg på å ta imot pasienter og flyktninger fra krigen i Ukraina – NRK Trøndelag

Sjekket for tuberkulose

Per nå er det kun alvorlig syke og skadde pasienter som har klart å komme seg ut av Ukraina, som blir hentet av det norske ambulanseflyet.

Etter hvert kan det åpnes humanitære korridorer inn i det krigsherjede landet – da kan det trolig komme flere hardt skadede.

I tillegg forbereder sykehusene seg på at smittsomme sykdommer kan følge med pasienter og flyktninger inn til Norge.

Noen av de sykdommene de forbereder seg på er, antibiotikaresistente bakterier, meslinger, Røde hunder og tuberkulose.

– Flyktningene blir screenet for tuberkulose når de kommer til de ulike kommunene. Kommunene vil også kartlegge hva slags vaksiner barna har tatt og om det er behov for ekstra vaksiner, sier Gjesdal.