Hopp til innhold

De sakkyndige mener faren ikke var syk da han mishandlet sønnen

Konklusjonen fra de to sakkyndige i retten er klar: Det er ikke grunnlag for å si at mannen som er tiltalt for grov mishandling av sønnen, hadde noen diagnose da det skjedde.

sakkyndige mishandlingssak hordaland

På slutten av en lang uke i retten la de sakkyndige fram sin konklusjon. Psykiater Andreas Georg Kjerstad og psykologspesialist Ida Øverdal Stafsnes.

Foto: John Inge Johansen / NRK

En far i 30-åra er tiltalt for grov, torturlignende mishandling av sønnen sin da han var sju år. Det skjedde over flere uker, i en leilighet i Bergen sommeren 2022.

Noen bilder sitter tydelig igjen fra rettssaken i Hordaland tingrett denne uken.

  • De rystende bildene som faren selv – og deretter politiet – tok av den mishandlede gutten bundet fast i sengen.
  • Videoavhøret der gutten til tross for de traumatiske opplevelsene framstod som trygg og ressurssterk.
  • Og fremtoningen til den tiltalte i rettssalen: helt rødkledd i rullestol, med et hvitt tørkle som dekker ansiktet, og kroppsbevegelsene og lydene han lager.

– Kan være skuespill

Under rettssaken har han i tillegg hatt ørepropper på seg og stengt for alle syns- og hørselsinntrykk.

Onsdag og torsdag fikk han flere anfall i retten. Det førte til at han ble kjørt tilbake til fengsel, slik at retten ikke ble forstyrret av han.

De to sakkyndige som skal vurdere mannens psykiske helsetilstand, har flere ganger uttalt at de mener hans oppførsel i rettssalen kan være skuespill.

Den tiltalte har nektet å svare på skyldspørsmålet, men hans forsvarer, Ahmad Taha, har sagt han «oppfatter at mannen ikke erkjenner straffskyld» og at tiltalte mener han var utilregnelig.

Hordaland tingrett

Rettslokalene har vært underlagt svært strenge restriksjoner under rettssaken. Media har måttet følge med fra et eget rom, og ingen utenforstående fikk være til stede i salen mens den tiltalte ankom.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Ikke knyttet til sykdom

Fredag var det de sakkyndiges tur til å forklare seg inngående om sine vurderinger av mannens helsetilstand mens mishandlingen pågikk.

– Både for oss i retten, og for de som har fulgt mediedekningen og sikkert diskutert saken, så lurer jeg på hvordan kan man gjøre dette uten at det skurrer noe sted, spurte dommer Johan Eggen.

– Vi tror ikke dette er sykdomsrelatert. Vi har ikke grunnlag for å si at han hadde en diagnose på tidspunktet da volden og mishandlingen skal ha skjedd, svarte sakkyndig Andreas Kjerstad.

Diagnose? Tilregnelig? Soningsdyktig?

En del av det som gjør dette vanskelig å vurdere, er at etter desember 2022 har den tiltalte ikke villet kommunisere med noen av de som skulle observere han.

De sakkyndiges rolle er å vurdere eventuell diagnose på gjerningstidspunktet, og om den tiltalte er soningsdyktig nå. Men det er ikke de som skal vurdere om mannen er strafferettslig tilregnelig, altså om han kan dømmes til straff.

– Jeg ser at de har stilt en diagnose i observasjonstiden som ikke innebærer noen form for utilregnelighet, sier statsadvokat Asbjørn Onarheim.

Han legger til at det er retten som avgjør spørsmålet om utilregnelighet, ut fra beskrivelsene de sakkyndige har gitt.

– Som jurist mener jeg det ikke er holdepunkter her for å påstå at han er utilregnelig, sier Onarheim.

– Det er retten som tar de endelige avgjørelsene og helhetsvurderingene. Vi får komme tilbake til det i prosedyrene på tirsdag, sier forsvarer Ahmad Taha.

– Ikke psykotiske tegn

Etter at den 32 år gamle faren ble arrestert, møtte han psykiater Kjerstad, som gjennomførte en innledende observasjon.

Konklusjonen etter dette møtet var å anbefale at to sakkyndige skulle gjøre en full rettslig observasjon av mannen.

Bare noen dager før hadde politiet tatt seg inn i leiligheten hvor hans da sju år gamle sønn var fastbundet til sengen og sterkt preget av gjentatt mishandling. «Torturliknende skader» ble det omtalt som av medisinere.

I den første protokollen står det at faren «framstår alminnelig klar og orientert, god blikkontakt, svarer villig på spørsmål, ikke klare tegn på psykotisk fungering så som paranoia, hallusinasjoner, klare vrangforestillinger eller tegn til tankeforstyrrelser, men vanskelig å evaluere i en kort samtale.»

Les også Fant syvåringen skadd og bundet fast: – Det var som i en skrekkfilm

tingrett bergen

Kommuniserte bare med lapper

De sakkyndiges endelig konklusjon har direkte betydning for hvordan den tiltalte kan domfelles.

Etter at han ble lagt inn på regional sikkerhetsavdeling til rettslig observasjon, sluttet han å snakke med de sakkyndige. Han begynte å kommunisere med lapper på arabisk eller norsk.

De sakkyndige konkluderer videre med at fraværet av kommunikasjon både verbalt og skriftlig er viljestyrt.

Han har hatt kommunikasjon med helsepersonell som ikke har vært en del av observasjonsteamet.

Det er i det hele tatt vanskelig å konkludere med noen diagnoser, ifølge de sakkyndige.

Rettssaken avsluttes med prosedyrer tirsdag.

Les også Far skal ha bunde sjuåring fast i seng: – Den verste mishandlings­saka eg har sett

Huset hvor politiet fant mishandlet gutt