Robotene på vei inn i eldreomsorgen: – På høy tid med en etisk debatt i Norge

Norske professorer har reist til Japan for å lære å bryte eldrebølgen. Men robotene som kan hjelpe de eldre, kan også gjøre dem urolige, sier UiB-forsker.

Bettina Husebø sammen med roboten "Pepper"

ROBOT: Roboten «Pepper» kan brukes til flere ting, blant annet kan han gjennomføre et treningsprogram med en gruppe på et sykehjem. Her har han besøk av Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved UiB.

Foto: Universitetet i Bergen

– My assistant will answer your question. Thank you.

Roboten «Pepper» lyser med de store øynene sine. Den er hvit, måler 1,5 meter i høyden og kan aktivisere de som er rundt ham.

Flere ansatte ved Universitetet i Bergen var nylig i Tokyo for å studere roboten, som kanskje vil bistå eldre nordmenn i nær framtid.

– Velferdsteknologi har blitt en del av hverdagen, også på norske sykehjem og i private hjem. Da er det viktig at vi ser på hva som finnes av teknologi og hva som kan passe for oss, sier Bettina Husebø.

Hun leder Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB).

Robotsel

ROBOTSEL: Disse robotselene brukes av sykehjemsbeboere i Tokyo. De kan stryke på dem, og selen snur på hodet.

Foto: Universitetet i Bergen

– Sykepleierfaget vil endres

Japan er blant landene som ligger lengst fremme når det gjelder velferdsteknologi. Og det er det gode grunner til.

Der Norge har rundt 80.000 demente, har Japan fem millioner. Et antall som vil doble seg de neste 10-15 årene, ifølge Husebø.

– Det blir mange eldre, men fødselstallet går ned. Flere kvinner ønsker å jobbe i stedet for å stelle for sine foreldre eller svigerforeldre. Da blir teknologien viktig, sier hun.

Men eldrebølgen er også på vei i Norge. Utfordringene blir mange når flere skal bo hjemme, og i tillegg trenger hjelp.

Roboten «Pepper» kan blant annet hjelpe eldre til å strekke kroppen og gjennomføre øvelser for munn og svelg.

Norsk sykepleieforbund lar seg ikke skremme, selv om økt teknologibruk kan bety færre sykepleierjobber, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

– Vi ønsker ny teknologi velkommen og tar den på alvor. Det gir sykepleiefaget nye utfordringer, og det vil også helt sikkert endre faget på sikt. Da er det viktig at helsepersonellet holdes oppdatert på teknologien, og får den rette kompetansen, sier By.

Roboten Pepper

ROBOT: Slik ser roboten Pepper ut i helfigur. Klar til innsats ved et sykehjem i Japan.

Foto: Universitetet i Bergen

Vil ha etisk debatt

By er enig med Husebø i at noe teknologi er viktig, og for eksempel kan gjøre hverdagen enklere og øke livskvaliteten til hjemmeboende eldre. Men «Pepper» kan aldri erstatte menneskelig kontakt, mener hun.

Eli Gunhild By

KOMPETANSE: Når det blir mer teknologi i eldreomsorgen må helsepersonell også få opplæring til å bruke det.

Foto: NRK

– Det er et viktig bidrag og et godt supplement, men det kan ikke erstatte menneskene. Vi må beholde den menneskelige relasjonen, sier By.

Husebø ved UiB mener det er på høy tid med en etisk debatt om hvor mye teknologi Norge bør ha i eldreomsorgen.

– I Japan brukte de også robotseler og robothunder. En så at de eldre hadde det gøy med dette en stund, men det er begrenset hvor lenge det er kjekt. Jeg personlig, og japanske forskere, ser også at demente blir mer urolige og opphissede av disse robotene, sier Husebø.