Hopp til innhold

- Dette er et politisk spill

Arne Sortevik tror ikke utsettelsen av U-864-hevingen er et spørsmål om sikkerhet. Han tror fiskeriministerens spill handler om andre ting.

U-864

Stridens kjerne er dette ubåtvraket som ligger utenfor Fedje, lastet med kvikksølv.

Foto: Geoconsult/Kystverket

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) er saksordfører for behandlinga av U-864-saka i Stortinget.

Bestyrket i troen

– Jeg er blitt bestyrket i troen på at det foregår et politisk spill, når jeg hører hva sjefen for Mammoet sier da han ble intervjuet i Norge før helgen.

LES OGSÅ: Overrasket over utsettelse av ubåtheving I – Fryktelig skuffende melding I - Vårt mål er uendra I - Regjeringa held vestlandskysten for narr I Utsetter heving av Fedje-ubåten

– Jeg har også fått med meg at han har kommunisert et sterkt ønske om å få være til stede under høringen om saken i Stortinget. Og det vil han selvfølgelig få anledning til, sier Sortevik.

Regjeringen snudde i 2007

Saken om den kvikksølvlastede ubåten U-864 har gått flere runder. Først var det vedtatt av vraket skulle tildekkes.

– Jeg vil minne om at i 2007 da saken var oppe i Stortinget, fikk opposisjonen regjeringen til å snu, sier Arne Sortevik.

Arne Sortevik

Arne Sortevik skjønner frustrasjonen til det nederlandske bergingsselskapet Mammoet.

Foto: NRK

– Deretter dro daværende fiskeriminister Helga Pedersen gledestrålende til Hordaland og forkynte at ubåten skulle heves. Og at dette var en sikker måte å gjøre det på.

Sortevik meiner nåværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen ikke har grunnlag for påstandene hun nå har lagt frem om heving av ubåten.

Han kaller det ministeren driver med, for et politisk spill.

– Penger, ikke miljø

Han ser frem mot høringen om saken i Stortinget, og vil høre både hva selskapene Veritas og Dovre sier i saken:

– Det er interessant om de enten vil gi en bekreftelse eller avkreftelse på hvorvidt de har problematisert dette med miljørisiko.

Han vil også høre med flere av bergingsselskapene som opprinnelig ble invitert med på anbudsrunden om hevingen av U-864.

– Ikke fordi de ikke vant oppdraget. Men de vil kunne bekrefte at det å heve ubåten er et kurant bergingsoperasjon som ikke har noen spesiell risiko knyttet til seg.

Grunnen til det pågående politiske spillet om U-864 nå, mener han er økonomi. Det er dette spillet han vil få avkledd.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen anklages for å drive et politisk spill.

Foto: NRK

– Jeg skjønner godt at Mammoet er forbauset og forbannet over den vendingen saken har tatt, sier han.

Målet hans er å få vist frem at det som har vært av faktiske innvendinger til løsningsforslaget de ble bedt om å levere anbud på, ikke eksisterer.

– Her har man bestemt seg for å la være å heve ubåten. Og man har bestemt seg for å gjøre det for å spare penger.