Politiet må vente på klarering for å få granske Forsvarets informasjon om fregattulykken

Politiets etterforskere må søke sikkerhetsklarering for å få tilgang til materiale som kan gi svar på hvorfor KNM «Helge Ingstad» kolliderte med «Sola TS».

Frode Karlsen

SØKER SIKKERHETSKLARERING: – Vi vil i første omgang søke om klarering for en håndfull etterforskere, og eventuelt utvide med flere etter hvert, sier politiinspektør og seksjonsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt.

Foto: Christian Lura / NRK

Politiet har gjennomført en rekke avhør, blant annet av mannskap og ansatte på sjøtrafikksentralen, etter fregattforliset i Hjeltefjorden.

Nå jobber de med å systematisere opplysningene og planlegge videre etterforskningsskritt – herunder andregangsavhør av de mest sentrale aktørene.

Men fortsatt er det tekniske spor i saken politiet ikke har oversikt over. En av grunnene til det, er at de ikke har lov til å gå inn i Forsvarets graderte materiale.

– Dette er en naturlig del av det å etterforske en sak som har med et militært fartøy å gjøre. Det er elementer og kompleksiteter i etterforskningen som gjør at dette tar litt lengre tid enn en vanlig etterforskning, sier seksjonsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt.

Bilder fra kystverket.

Bilder fra Kystverket.

– Et sammensatt bilde

Politiet mener de har dannet seg et tydelig bilde av hva som skjedde da fregatten og tankskipet kolliderte, men kan så langt ikke peke på én tydelig hovedårsak til ulykken.

– Vi må sette sammen brikkene og finne ut hvilken informasjon vi faktisk sitter på. Det er et sammensatt bilde med mange ulike faktorer som må tas hensyn til i etterforskningen, sier Karlsen.

For å få noen av brikkene på plass, må politiet ha tilgang til materiale fra Forsvaret som inneholder gradert informasjon. Men det får de ikke, så lenge de ikke har nødvendig sikkerhetsklarering.

Politiet har satt av flere titalls personer, blant dem analytikere, kriminalteknikere og etterforskere, til å jobbe med saken.

Kan skade Norges sikkerhet

Planen er at noen av disse skal gjennomgå den graderte informasjonen sammen med folk fra Forsvaret.

Da trenger de klarering etter sikkerhetsloven – fordi informasjonen kan skade «Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser» hvis den blir kjent for uvedkommende.

Hver av politifolkene må vurderes individuelt, og «[s]ikkerhetssamtale skal gjennomføres der dette ikke anses som åpenbart unødvendig», ifølge loven.

– Vi vil i første omgang søke om klarering for en håndfull etterforskere, og eventuelt utvide med flere etter hvert. Klarering tar vanligvis litt tid, men det er satt i gang prosesser rundt det, sier Karlsen.

Ved hjelp av nedskalerte kopier av fregatten «Helge Ingstad» og tankskipet Sola TS, viser NRKs reporter Hallvard Sandberg hvordan han tror sammenstøtet skjedde.

SLIK KAN ULYKKEN HA SKJEDD: Ved hjelp av nedskalerte kopier av fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS», viser NRKs reporter Hallvard Sandberg hvordan han tror sammenstøtet skjedde.

Kan få tilgang til våpensystemer

Politiinspektøren, som leder Vest politidistrikts seksjon for økonomi, miljø og arbeidsmarkedskriminalitet, er selv klarert fra før. Han understreker at Forsvarets graderte opplysninger ikke nødvendigvis ender opp med å bli noen sentral del av etterforskningen, men sier det må undersøkes.

– Dessuten inneholder Forsvarets datamateriale med gradert informasjon også ugraderte opplysninger som vi kan trenge. Derfor må vi sikkerhetsklareres for i det hele tatt å få tilgang til ugradert materiale, forklarer Karlsen.

Han utdyper:

– For eksempel vil jo en posisjonslogg, som kan bli sentral i etterforskningen, være ugradert. Men informasjon om loggen kan ligge sammen med opplysninger om våpensystemene, som er graderte, men ikke relevante for etterforskningen.

Karlsen vil imidlertid ikke kommentere konkret hvilken informasjon politiet er mest interesserte i å avdekke ved å få innsyn i Forsvarets materiale.

Laster innhold, vennligst vent..

POD behandler saken

Etter at Stortinget i 2016 endret sikkerhetsloven, skal Sivil klareringsmyndighet fra nyttår håndtere søknader om sikkerhetsklareringer. I mellomtiden er det Politidirektoratet (POD) som gjør det, opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet til NRK.

PODs plan- og sikkerhetsseksjon skriver i en e-post til NRK at de foreløpig ikke har mottatt anmodninger i saken fra Vest politidistrikt.

Karlsen forklarer dette med at saken foreløpig er i prosess internt i Vest politidistrikt.