Sprengt rusmiljø kan gi lengre soningskøer

Politiet frykter fulle fengsler når Nygårdsparken stenges og et av Nord-Europas største åpne rusmiljøer sprenges. – Situasjonen er veldig vanskelig, medgir Kriminalomsorgen.

Nygårdsparken politi rusmiljø

SKAL STENGES: Nygårdsparken i Bergen regnes som en av Nord-Europas største åpne russcener. Politiet regner med at flere vil bli pågrepet når parken stenges, men aner ikke hvor de skal gjøre av dem.

Foto: Jørgen Eide / NRK

Geir Gudmundsen

STOR UTFORDRING: – Det er et ganske ambisiøst mål, sier politimester Geir Gudmundsen om å unngå åpne russcener i Bergen.

Foto: Åge Algerøy / NRK

Da politiet nylig gjorde opp status for fjoråret og presenterte planene for 2014, var stengingen av Nygårdsparken i Bergen utfordringen som toppet Hordaland-politimester Geir Gudmundsens liste.

– Det er en av de største åpne russcenene i Nord-Europa. Vi må bruke en god del ressurser på stengingen, og har også et mål om at vi ikke får de åpenlyse bruker- og omsetningsscenene i byen. Det er et ganske ambisiøst mål, sier Gudmundsen.

Parken er et kjent tilholdssted for både narkotikabrukere og -selgere, men skal stenges i august fordi Bergen kommune skal ruste den opp. Politiet regner med å øke antall pågripelser for å hindre at rusmiljøet gjenoppstår ved et av kommunens to nye mottakssentre eller andre steder i byen.

– Aksjonene vi skal gjøre i forbindelse med at narkotikascenen i Nygårdsparken blir stengt, vil nok føre til en del flere pågripelser, sier politimesteren.

Har ikke plass i fengslene

Det store spørsmålet er imidlertid hva politiet skal gjøre med personene de tar hånd om.

– Situasjonen er veldig vanskelig for oss som skal håndtere dette når vi nærmer oss stengingen av parken, sier Per Sigurd Våge, direktør i Kriminalomsorgen region vest.

Spørsmålet er hva vi gjør hvis vi det ikke er plass til den store mengden med utenlandske kriminelle som selger narkotika.

Politiinspektør Gunnar Fløystad

Regionen har per i dag en utnyttelse av fengselsplassene på 98 prosent.

– Det er ekstremt høyt på landsbasis, sier Våge.

Han har nå tett dialog med politiet og kommunen for å planlegge hvordan utfordringene med parkstengingen skal løses. Også politiet er bekymret.

– Det er allerede mangel på fengselsplasser, og en av konsekvensene er at mange ikke fengsles. Når politiet skal gå løs på de åpne russcenene pågripes selvfølgelig enda flere, og behovet for varetektsplasser blir mye større, sier politiinspektør Gunnar Fløystad.

Får ikke de pågrepne plass i fengsel, kan politiet bli tvunget til å slippe dem fri.

– Spørsmålet er hva vi gjør hvis vi kommer over sommeren og ser at det for eksempel ikke er plass til den store mengden med utenlandske kriminelle som selger narkotika i byen, sier Fløystad.

Vurderer å droppe innkalling til soning

Kriminalomsorgen region vest har i kapasitetsplanen for fengslene i Norge meldt inn et behov på hundre nye plasser. Fordi kapasiteten er sprengt i bergensområdet blir mange fanger allerede sendt til Vik i Sogn og til Ålesund for å sone. For å øke kapasiteten lokalt kreves enten nye fengsler eller påbygging.

– Kriminalomsorgen sentralt og justisdepartementet er kjent med situasjonen. Men de har mange problemstillinger å ta hensyn til, så jeg vet ikke om vi står øverst på listen. Vi er enige med politiet i at behovet for fengselsplasser vil øke i en periode når parken stenges, men hvordan vi skal møte det, har vi ikke helt bestemt ennå, sier Per Sigurd Våge.

Vi kan bygge opp en kapasitet med ledige plasser ved å la være å kalle inn til soning, og la soningskøen vokse i en periode.

Per Sigurd Våge, direktør i Kriminalomsorgen region vest

Ifølge ham er det to alternative løsninger på problemet. Den første er å sende flere fanger bort fra bergensområdet for å sone. Det vil imidlertid gi Kriminalomsorgen store logistiske utfordringer. Etter det NRK forstår er den mest sannsynlige løsningen derfor å la være å kalle inn domfelte til soning.

– Vi kan bygge opp en kapasitet med ledige plasser ved å la være å kalle inn til soning, og la soningskøen vokse i en periode, sier Våge.

Hvor lenge det blir behov for å utsette soningen for domfelte, har han ikke noe konkret svar på.

– Det blir nok i første omgang noen måneder, og så får vi se hva som skjer. Dette er absolutt et tema som bekymrer oss, som vi ikke ser noen kortsiktig løsning på, sier Våge.

– Oppløftende at justisministeren ser alvoret

Anders Anundsen

TRETRINNSMODELL: Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil bedre kapasiteten i norske fengsler.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kriminalomsorg-direktøren håper på gjennomslag for de nye plassene som trengs i bergensområdet, men frykter altså at andre behov prioriteres.

– Og det vil uansett ikke være mulig å ha nye plasser klare til august, sier han.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) uttalte nylig til Dagbladet at han har overtatt fengsler som «i årevis har vært offer for unnlatelsessynder», og presenterte en tretrinnsmodell for å løse problemene.

– Det er oppløftende at han signaliserer at han ser alvoret i dette, men jeg vil ikke komme med kritikk verken til den ene eller den andre. De hundre plassene vi har bedt om ligger jo inne i kapasitetsplanen som Grete Faremo vedtok for et år siden. Og i perioden med Knut Storberget som justisminister fikk vi 90 nye plasser i Bjørgvin fengsel. Men vi trenger flere, understreker Våge.