Overvåker dieselsøl etter fregattheving

Det er registret dieselsøl i Hjeltefjorden i forbindelse med hevingen av fregatten KNM «Helge Ingstad». Så langt skal det ikke være funnet oljeskadet fugl.

Oljesøl etter fartøykollisjon i Øygarden

DIESELSØL I HJELTEFJORDEN: Bildet er tatt i november, like etter at fregatthavariet. Også under hevingen av KNM «Helge Ingstad» er det sluppet ut en del diesel.

Foto: Leif Rune Løland

Kystverket fikk før helgen inn en bekymringsmelding om diesel- og oljesøl i nærheten av sjøfugl i Hjeltefjorden.

– Bergen kommune, Fylkesmannen og Statens naturoppsyn ble varslet om bekymringsmeldingen, sier Kjetil Aasebø i Kystverkets aksjonsledelse.

Kjetil Aasebø

OVERVÅKER SITUASJONEN: Kjetil Aasebø i Kystverkets aksjonsledelse.

Foto: Kystverket

Ute med båt lørdag

Lørdag var mannskaper ute for å undersøke om fugler er tilgriset. Blant annet deltok en båt fra Øygarden brann og redning i søket.

– Det ble funnet en del dieselolje i bukter ved land, men ingen oljeskadet fugl, sier Alf Halsen i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing til NRK.

Funnene er meldt videre til Kystverket. Det er også tatt prøver av dieselsølet som nå skal analyseres.

– Ikke store mengder

Også ved havnen til Askøy Seilforening, ikke langt fra Hanøytangen, er det lørdag ettermiddag funnet en del dieselsøl.

Kjell Aasebø i Kystverket sier det er snakk om en del hundre liter diesel som har lekket ut.

– Det har skjedd lekkasjer i forbindelse med at vann er pumpet ut av havaristen. Det er heldigvis ikke snakk om store mengder. Det er umulig å holde absolutt alt innenfor lensene, sier Aasebø.

Bruker fly og droner

Ifølge beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket er det snakk om en tynn oljefilm.

– Det er ikke risiko for store utslipp. Det er hovedsakelig diesel som vil fordampe og brytes ned naturlig, sier Ly.

– Kystverket overvåker nå området med fly og droner. Det vil bli gjort grundige undersøkelser i etterkant operasjonen, sier Ly.

Johan Marius Ly.

– DIESELEN VIL BRYTES NED: Johan Marius Ly i Kystverket.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

Fortsetter søket søndag

Også søndag vil man fortsette arbeidet med å lete etter dieselsøl.

– Områdene ved Hanøytangen og fuglereservatet på Herdla vil da bli prioritert, sier Alf Halsen i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning.