Hopp til innhold

Ordførere vil bytte fylke etter Hordfast-nei: Forsker tviler på at det går

– Det skal mye til for at Stortinget lar kommunene i Sunnhordland flytte fra Vestland til Rogaland i protest, mener UiB-forsker Yngve Flo.

Hordfast-bru over Bjørnafjorden (illustrasjon)

HORDFAST: Gigantbroen over Bjørnafjorden vil, inkludert nye veier, koste opp mot 38 milliarder kroner. Halvparten blir bompenger.

Foto: Statens Vegvesen

Forrige uke truet Stord-ordfører Gaute Straume Epland med å forlate Vestland fylke og melde overgang til Rogaland. Også andre ordførere i regionen åpner for å forlate fylket, skriver BT.

Bakgrunnen er en lang frustrasjon med Vestland fylke, som toppet seg med at fylket ikke vil prioritere å bygge Hordfast. Veien ville knyttet Sunnhordland nærmere resten av fylket.

Men å bytte melde overgang fra et fylke til et annet er ikke gjort i en håndvending, sier førsteamanuensis Yngve Flo ved Universitetet i Bergen, som er ekspert på regionreformen.

– Hvis Sunnhordland bytter fylke, blir Rogaland nesten like stort som Vestland, og Bergen, som er det absolutte tyngdepunktet, havner i utkanten av sitt fylke, sier han.

Kommuneforsker Yngve Flo ved Norce

ENDRINGEN KAN SITTE LANGT INNE: En lignende storendring av en fylkesgrense har aldri skjedd før i Norge, sier Yngve Flo ved Universitetet i Bergen.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Aldri skjedd før i Norge

Hvis fylkesgrensen flyttes, vil Vestland ha 575.000 innbyggere, mens Rogalands innbyggertall øker til 540.000.

En lignende storendring av en fylkesgrense har aldri skjedd før i Norge. Det vil i så fall kreve en omfattende politisk prosess i Stortinget, der det trengs et flertall.

– At en hel region bytter fylke har aldri skjedd før i Norge. Dersom Vestland fylke blir splittet opp på denne måten, blir Bergen liggende som et periferi i sitt eget fylke. Det kan være et av de viktigste argumentene mot en slik justering, sier Flo.

Til det svarer Stord-ordfører Gaute Straume Epland (Ap) at nettopp bergenserne må lytte til sunnhordlendingene. Nettopp det at bergenserne kan bli en periferi i eget fylke ligger bak som en del av trusselen fra sunnhordlendingene.

I byrådet i Bergen sin innstilling til nasjonal transportplan (NTP) prioriterte bergenserne bybane, ny jernbane og vei til Voss og ringveiprosjektet øst i byen.

Hordfast var ikke nevnt.

– Det er merkelig at politikerne i Bergen ikke er mer opptatt av å knytte Sunnhordland tettere til seg, og til resten av Vestland fylke, sier Stord-ordfører Epland.

Gaute Straume Epland (Ap).

EPLAND: Stord-ordfører Gaute Straume Epland (Ap) vil forlate Vestland.

Foto: Eli Bjelland / NRK

Rogaland ønsker velkommen

Lenger sør på Vestlandet står fylkesordfører Marianne Chesak i Rogaland med åpne armer og vil ta imot Sunnhordland.

– Det er bare til å si velkommen. Vi synes alltid det er hyggelig at noen ser til Rogaland, og det gjelder her også. Jeg forstår at de er frustrerte, og de uttrykker det tydelig, sier Chesak.

Første steg videre blir tirsdag 12. mai, der fylkestinget i Vestland skal gi sin endelige uttalelse om hvilke samferdselsprosjekt de ønsker i NTP for de neste tolv årene.

Fortsetter Stord med separasjonstankene, sier Flo at det ikke kan utelukkes at skilsmissen kan bli et faktum.

– Det er ikke helt utenkelig at dette initiativet kan nå helt frem. Fra Sunnhordland sin side kan en si at veien til Stavanger er mye enklere enn veien til Bergen. Innbyggerne må ønske å ha en tilknytning sørover i stedet for nordover.