Hopp til innhold

Nytt norgeskart skaper reaksjoner: – Hadde håpet regjeringen lyttet

Språkrådet rister på hodet over fylkesnavnene Innlandet, Vestland og Viken. På vestlandskysten føler naboene til det nye storfylket seg snytt.

Sylvarnes ved Sognefjorden

VESTLAND: Sognefjorden vil nå være en del av det nye storfylket Vestland. Her ved Sylvarnes.

Foto: Torje Bjellaas / NRK

Fredag ble regjeringens forslag til navn på de elleve nye regionene i landet lagt frem. Det har skapt reaksjoner, blant annet fra Språkrådet.

– Jeg håpet at regjeringen hadde lyttet til de faglige rådene fra oss. Vi har gjort et grundig arbeid og har god kompetanse. Nå må vi ta til etterretning at valgene som er tatt er tatt, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet

REAGERER: Direktør i Språkrådet Åse Wetås reagerer på at regjeringen ikke har tatt mer hensyn til de anbefalingene de kom med under debatten om nye navn på de nye fylkeskommunene.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Også naboene nord og sør for det nye «Vestland» fylke er kritiske til det nye navnet.

– Det er et geografisk navn som er stjålet fra en identitet på vestlendingen, sier fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen.

Fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal er skuffet.

– At de lander på den anbefalingen, etter de kraftige protestene som har vært fra Rogaland, det er jeg skuffet over.

Nye regionnavn

– Må inn tidligere i prosessen

Sterkest reagerer Språkrådet på navnene Vestland, Innlandet og Viken.

– De burde sett på andre alternativer til Vestland, et navn som har en tradisjon i området. Gula, Bjørgvin eller Bergenhus ville vært bedre, mener Wetås.

I tillegg frykter hun kommunikasjonsproblemer når en hele tiden må presisere forskjellen på Vestland og Vestlandet.

– I stedet for Innlandet skulle vi ønske at det ble Opplanda. Innlandet har ingen tradisjon som navn. Det blir brukt veldig mye som et vanlig substantiv.

I debatten rundt navnet mener Språkrådet at Viken bryter med loven om stedsnavn (ekstern lenke).

– Navn som brukes skal ha forankring i den lokale uttalen i det området de blir brukt. Ut fra uttaletradisjoner mener vi at Vika burde vært foretrukket her.

Fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, er svært fornøyd med dagens avgjørelse. Fylkestingene i både Hordaland og Sogn og Fjordane har jobbet for å få vestlandsbegrepet som navn på den nye regionen. Først ønsket de sammenslåtte fylkene at navnet skulle være Vestlandet.

– Vestland er et godt navn i dag og et godt navn for fremtiden. Her kan flere fylker komme til etter hvert, sier Hestetun.

Sinne fra naboer i vest

I prosessen rundt sammenslåingen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland og det nye navnet på regionen har representanter fra Rogaland og Møre og Romsdal uttrykt at de føler seg skjøvet ut av landsdelen.

Jon Aasen

IKKE FORNØYD: Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen er skuffet over at Vestland blir det nye navnet.

Foto: Roar Halten / NRK

Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen er skuffet over at Vestland blir det nye navnet. Han har hele tiden vært kritisk til både Vestlandet og Vestland, og mener det handler om en identitet for mange flere enn dem i Hordaland og Rogaland.

Han får støtte av sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland.

– Rogalendingen vil fortsatt kalle seg vestlending, fordi folk identifiserer seg med landsdelen. Jeg tror markedsføringen kan fort bli forvirrende. Det kan være vanskelig å vite hvem en besøker når en reiser til Vestlandet, sier hun.

Til tross for at Aasen er skuffet, ønsker han ikke å gå til omkamp på navnet.

– Nei, det blir det ikke. Jeg registrerer dette, og liker det ikke. Men jeg hyler ikke mot månen. Det som er bestemt er bestemt, sier han.

Regjeringens navneforslag skal opp til behandling i Stortinget.