Norske tunneler har 370 vifter av typen som falt ned fra taket

Kun tilfeldigheter hindret et fatalt utfall i Lyderhorntunnelen. Nå undersøkes det om det samme kan skje i rundt 30 andre tunneler i Norge.

Lyderhorntunnelen vifte og tak

LØSNET AV VIBRASJONER: Pilene viser hvor den over 200 kilo tunge viftet var festet i Lyderhorntunnelen. Et brudd i et rotorblad førte til vibrasjoner takfestet ikke tålte, og viften falt ned.

Foto: Statens vegvesen

Fredag ble Lyderhorntunnelen på rv. 555 stengt, noe som førte til enorme køer fra Sotra og Askøy til Bergen i morgenrushet. Tunnelens østgående løp vil forbli stengt gjennom helgen.

Bakgrunnen er en undersøkelse Statens vegvesen utførte i tunnelen natt til fredag, i kjølvannet av ulykken der en kvinnelig bilist krasjet i en over 200 kilo tung metallvifte som løsnet og falt fra tunneltaket torsdag i forrige uke.

Avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen region vest forklarer at de fremprovoserte et brudd i en annen tilsvarende vifte i Lyderhorntunnelen, og at det da oppsto samme type vibrasjon som gjorde at viften falt ned torsdag i forrige uke.

– Sikkerheten må gå foran alt, og vi så ikke noen annen løsning enn å stenge tunnelen, sier Vikane.

Viftetest i Lyderhorntunnelen

UTFØRTE TEST: Vegvesenet fremprovoserte et kutt i ett rotorblad (rød ring) og testet en annen vifte i Lyderhorntunnelen natt til fredag. Resultatet gjorde at de så seg nødt til å stenge tunnelen.

Foto: Vegvesenet

Så at det samme kunne skje igjen

Viften som falt var festet med bolter i tunneltaket. Et brudd i et rotorblad utløste unormalt sterk vibrasjon i viften, noe som gjorde at den til slutt løsnet.

Da Vegvesenets entreprenør undersøkte andre vifter i tunnelen, fant de altså ut at det samme kunne skje med dem dersom det oppsto et brudd, og bestemte seg derfor for å stenge tunnelen umiddelbart.

– Du uttalte etter ulykken at det var trygt å ferdes i tunnelene deres. Betyr det dere oppdaget i natt at tusenvis av bilister den siste uken har kjørt gjennom tunnelen med fare for å bli truffet av en annen vifte?

– Nei, for viften som falt hadde et brudd i rotorbladet. Men i og med at vi nå oppdaget at det samme kunne skje hvis det oppsto et brudd, bestemte vi oss for å stenge tunnelen, sier Vikane.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Grethe Vikane

STENGT I FLERE DAGER: Lyderhorntunnelen holdes stengt i østgående retning helgen gjennom, mens samtlige vifter demonteres. – Vi er i dialog med brannvesenet for å se hvordan vi kan sikre ventilasjon i tunnelen. Den gjenåpner ikke før vi er trygge på at dette er på plass, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane.

Foto: Øyvor Bakke / NRK

– Slike ting har jo en levetid

Avdelingsdirektøren forteller at det finnes flere tunneler med samme viftetype i region vest, men at ingen av de andre tunnelene stenges.

– Vi har gått gjennom de tunnelene og sett på oppheng, rutiner og fysisk inspisert dem. Det gjorde vi dagen etter hendelsen, sier hun.

– Hvordan vet dere at viftene i andre tunneler ikke vil falle ned hvis det oppstår et brudd i rotorbladet?

– Lyderhorntunnelen har et gammelt anlegg, 25-26 år gammelt, og slike ting har jo en levetid.

– Så viftene i de andre tunnelene er nyere?

– Ja.

– Så det er trygt å kjøre gjennom tunneler med slike vifter nå?

– Slik vi vurderer situasjonen nå, er de trygge, sier Vikane, og gjentar at fagfolkene deres har gjort grundige vurderinger av viftene i andre tunneler.

Vikane sier hun ikke har noen grunn til å tro at viftetypen har noen produksjonsfeil.

Vifte datt ned frå taket på Lyderhorntunnelen

OVER 200 KILO: Denne viften løsnet fra taket i en tunnel på rv. 555 og traff en bil. Kvinnen i bilen slapp heldigvis unna med lettere skader. – Vi tar selvsagt dette på det største alvor, sier tunneldirektøren i Vegdirektoratet.

Foto: Statens vegvesen

370 vifter i 30 tunneler

Det finnes ifølge Vegdirektoratet svært mange ulike typer vifter i norske tunneler. NRK har spurt om hvor mange norske tunneler som har samme viftetype som den som falt ned i Bergen.

Etter å ha bedt fagavdelingen undersøke saken, opplyser Vegdirektoratets tunneldirektør at det dreier seg om rundt 30 tunneler, med et gjennomsnitt på 12-13 vifter i hver tunnel.

– Den oversikten vi har per nå, er at denne viftetypen eller fabrikatet er installert i et 30-talls tunneler, med et totalt antall på ca. 370 vifter, sier Claus K. Larsen til NRK.

Han understreker at tallene er omtrentlige, fordi det kan være gjort utskiftninger som ikke er registrert. Larsen påpeker også at vifter av samme type kan være hengt opp på andre måter enn i Lyderhorntunnelen i andre norske tunneler.

Vegdirektoratet har per i dag ingen fullstendig oversikt over akkurat hvilke tunneler som har disse viftene.

Rapporten kan utløse tiltak i hele landet

Tunneldirektøren sier Vegdirektoratet er veldig interessert i rapporten Statens vegvesens ulykkesgruppe jobber med i kjølvannet av hendelsen, for å få svar på om det er behov for å undersøke alle norske tunneler med denne viftetypen.

– Som øverste tunnelforvaltningsmyndighet er vi helt opplagt interessert i rapporten, for å se om det må gjøres noe for å sikre at slikt ikke kan skje i andre tunneler, sier Larsen.

Han har ikke hørt om at en tunnelvifte har falt ned i Norge noen gang tidligere, uten at årsaken er påkjørsel.

– Med den informasjonen jeg sitter på nå, synes det å være dette er første tilfellet, sier tunneldirektøren.

Ulykke i Lyderhorntunnelen

STENGT: Tunnelen ble stengt i flere timer etter ulykken. Kvinnen som krasjet med viften ble lettere skadet.

Foto: Tipsbilde

– Det er sikkert å ferdes i norske tunneler

Viftene i Lyderhorntunnelens vestgående løp er allerede skiftet ut, og det samme var planlagt i det østgående, som del av Vegvesenets langtidsplan for tunneloppgradering.

Alle nybygde tunneler og tunneler det skiftes vifter i, får nå installert sensorer som varsler om unormal vibrasjon, i tråd med kravene i Vegdirektoratet veileder om elektriske anlegg.

Men foreløpig er en rekke norske tunneler altså fortsatt utstyrt med samme type vifte som den som falt ned i Lyderhorntunnelen, uten noen form for varslingssystem.

Larsen synes ikke norske bilister skal føle seg utrygge.

– Det er sikkert å ferdes i norske tunneler. Vi gjør kontinuerlig analyser og vurderinger, og hvis vi finner risiko, gjør vi avbøtende tiltak, og i ytterste konsekvens stenger vi tunnelen.

Taket i Lyderhorntunnelen der ei vifte losna

LØSNET FRA FESTET: Pilene viser hvor i taket i Lyderhorntunnelen på rv. 555 ventilatoren var hengt opp.

Foto: Statens vegvesen

Vil ikke kommentere om tunnelen burde vært oppgradert tidligere

– Viser ikke hendelsen i Lyderhorntunnelen at satsingen på oppgradering av norske tunneler kommer for sent?

– Nei, det vil jeg ikke si direkte. Det er jo gjort et arbeid for å kartlegge behovene, og vi holder på med et omfattende oppgraderingsarbeid. Lyderhorntunnelen sto jo på listen over tunneler som skulle oppgraderes.

– Men burde den vært oppgradert tidligere?

– Nei, det har jeg ingen formening om.

– Men en vifte falt jo ned?

– Ja, det er riktig, og slik jeg ser det, er saken håndtert riktig i ettertid. Det er også et kjempeløft som gjøres med oppgraderingen av norske tunneler nå.

– Viser hendelsen at det burde vært satt av penger til dette tidligere?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Men vi snakker om en hendelse som kunne fått fatalt utfall, hvis kvinnen som kom kjørende hadde passert et sekund eller to tidligere, og fått viften i frontruten?

– Ja, og det tar vi selvsagt på det største alvor. Når det skjer slike uheldige hendelser, er det viktig å følge det grundig opp, og jeg føler denne saken er håndtert godt i ettertid.