Hopp til innhold

Norske jordmødre: – Vi får ikke overvåket mor og barn godt nok under fødselen

Etter en fersk undersøkelse blant medlemmene er Jordmorforbundet alvorlig bekymret for tilstanden ved norske fødeklinikker.

Kristin Holanger

FOR LAV BEMANNING: Styremedlem i Jordmorforbundet, Kristin Holanger, er urolig for situasjon på norske fødestuer. I en fersk undersøkelse sier flere jordmødre at de ikke klare å følge opp kvinner tilstrekkelig under fødselen.

Foto: NRK

I dag presenterer Jordmorforbundet en rapport fra en undersøkelse blant 900 medlemmer.

Svarene fra jordmødrene får forbundsledelsen til å karakterisere tilstanden på norske fødeklinikker som «veldig alvorlig».

– Flere steder har fødselstallene gått opp uten at bemanningen har økt tilsvarende. Vi er alvorlig bekymret for økt arbeidspress og manglende bemanning, sier styremedlem i Jordmorforbundet, Kristin Holanger.

Halvparten har vurdert å slutte

Her er nøkkeltallene fra Jordmorforbundets ferske undersøkelse:

  • 94 prosent av jordmødrene svarer at det hender at de har andre pasienter samtidig som de har omsorg for aktivt fødende, og dermed ikke kan oppfylle kvalitetskravet i fødselsomsorgen.
  • 58 prosent svarer at de enten av og til, ofte eller svært ofte ikke klarer å ha tilstrekkelig overvåkning av moren i fødsel.
  • 40 prosent svarer at de enten av og til, ofte eller svært ofte ikke klarer å ha tilstrekkelig overvåkning av barnet i fødsel.
  • 51 prosent har vurdert å slutte som jordmødre.

I dag møtes helse- og omsorgskomiteen for å diskutere situasjonen. Senterpartiets Kjersti Toppe har til møtet med seg et forslag om å bruke mer penger på fødselsomsorgen.

– Vi fremmer forslag om å styrke fødetilbudet ved de store fødeklinikkene. Vi vil ha bedre finansiering, og er spesielt opptatt av at kvalitetskravet om at det skal være en jordmor til stede under aktiv fødsel, sier Toppe.

Kjersti Toppe

VIKTIG: Lege og Senterpartipolitiker Kjersti Toppe har selv opplevd å ikke ha nok tilsyn under flere fødsler. Hun mener kravet om en-til-en omsorg i aktiv fødsel må følges opp.

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

– Setter økonomi foran trygghet og helse

Holanger i Jordmorforbundet sier problemet er størst på de store fødeklinikkene.

– Vi frykter at vi ikke har mulighet til å være til stede for kvinner i aktiv fødsel. Vi ønsker ikke at helseforetakene skal sette økonomi foran tryggheten og helsen til kvinnene, sier hun.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann tar resultatet av undersøkelsen på alvor.

– Det er viktig at de som føder på norske sykehus skal føle seg trygge der. Vi vil følge opp dette i vår dialog med sykehusene, det er vår plikt, sier Normann.

Hun understreker at det er opp til sykehusene å sørge for at kvalitetskravene blir fulgt opp.

– Det er sykehusene sitt ansvar at bemanningen er god nok. Vi vet at det er stor variasjon i hvor travelt det er, noe som gjør at man ikke alltid klarer å følge dette kravet godt nok.