Jordmorforeningen: – Nok er nok, det er bare flaks at det går bra

Norske jordmødre fortviler over manglende bemanning. Nå krever de at de største fødeavdelingene i landet får status som akuttavdelinger.

Jordmor Anita Kristin Svendgård

Jordmor Anita Kristin Svendgård med en tre dager gammel gutt som ble født cirka en måned for tidlig. Denne gangen gikk alt bra, men noen ganger er det flaksen som bestemmer utfallet, forteller jordmødrene.

Foto: Torill Edvardsen / NRK

– På fødeavdelingene er det vanlig å bruke ordet «flaks». Det er flaks at det går bra, sier leder i Den norske jordmorforening, Kirsten Jørgensen.

I dag skal hun i møte med Helsedirektoratet for å legge frem Jordmorforeningens bekymringer.

Kirsten Jørgensen er leder i Den Norske Jordmorforening

Kirsten Jørgensen er leder i Den norske jordmorforening. I dag skal hun i møte med Helsedirektoratet for å legge frem foreningens bekymringer.

Foto: Den Norske Jordmorforening

Flere fortidligfødte og mer avansert teknisk utstyr, har ført til at dagens bemanning er for lav, mener hun.

– Jordmødrene forteller at de har brødskiva i lomma mens de løper, sier Jørgensen.

– Det er helt uholdbare arbeidsforhold, og sånn kan det ikke fortsette. Nå er det nok.

– Rekker ikke å gå på do

Hun får støtte fra de ansatte ved Nordlandssykehuset i Bodø.

– Det er vakter hvor flaksen har vært på min side, forteller jordmor Anita Kristin Svendgård.

Fagjordmor Marit Mathisen ved Nordlandssykehuset i Bodø

Fagjordmor Marit Mathisen ved Nordlandssykehuset i Bodø

Foto: Torill Edvardsen / NRK

Ofte går fødsler bra fordi personalet strekker seg så langt, forteller fagjordmor ved Nordlandssykehuset i Bodø, Marit Mathisen.

– Vi kan stå over ni timer en natt på fødeavdelingen, uten pause og uten å kunne gå på do.

Vil bli akuttavdeling

Fødeavdelingen er i beredskap 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Men likevel er det ikke en akuttavdeling. Men blir de største fødeklinikkene definert som akutte, vil det sikre flere ansatte, mener foreningen.

– Det er en helt annen bemanningsnøkkel når man snakker om en akuttavdeling. Vi ønsker én jordmor per kvinne i aktiv fødsel. Det ønsker også Stortinget gjennom Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet», forteller leder Jørgensen i Jordmorforeningen.

Spesielt stort er problemet ved de store fødeklinikkene. Flere små fødeavdelinger er lagt ned, i tillegg til at kompliserte fødsler i større grad skal skje ved de største sykehusene.

– Jordmødrene på de store fødeklinikkene flykter. De orker ikke å stå i dette. De jordmødrene med den beste kompetansen slutter.

– Hvor ofte klarer dere å oppfylle ønsket om en til en-omsorg?

– Det er mer vanlig at vi ikke når dette målet, enn at vi får det til. Det er nesten sjeldent at vi opererer med én jordmor per aktivt fødende, sier Jørgensen.

Helseministeren: – Tar bekymringene på alvor

Helseminister Bent Høie forteller at han tar jordmødrenes bekymringer på dypeste alvor og at det er derfor de har kalt inn til møte i dag.

Han er likevel ikke sikker på at status på akuttavdelingen vil utgjøre noen forskjell.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tar jordmødrenes bekymringer på alvor.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– I noen tilfeller vil jo det å ta imot en fødsel være akutt. Men om fødeavdelingene blir definert som akutt eller ei, gjør ingen forskjell. Det er opp til hver enkelt sykehusledelse å sørge for forsvarlig bemanning, sier han.

Kartlegger sykefravær

Men noe må uansett gjøres mener Kirsten Jørgensen. Den norske jordmorforening kartlegger nå hvor høyt sykefraværet er blant sine medlemmer.

– Jeg vet at sykefraværet er godt over ti prosent på flere av de store sykehusene, sier Jørgensen.

– Jordmødrene klarer ikke å ha full jobb, og går ned i deltidsstillinger. Det er for krevende å kombinere yrket med familieliv.