Her skal de dekke til fjordbunnen

Forsvarsbygg og Bergen kommune samarbeider om å dekke til 25.000 kvadratmeter av bunnen i Nordrevågen på Laksevåg.

Nordrevågen

GIFT: Sjøbunnen utenfor ubåtbunkeren på Laksevåg skal dekkes til. Sedimentene er fulle av forurensning.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken ble Forsvarsbygg sitert på at det kunne være flere bomber i Nordrevågen. Nå sier Forsvarsbygg at dette likevel ikke stemmer, hele området er sjekket ut. NRK beklager at vi viderebrakte feil opplysninger.

Nordrevågen er svært forurenset etter tiår med drift i ubåtbunkeren og tilstøtende industri. Forsvarsbygg skal betale 25 millioner kroner for opprydding og tildekking av 25.000 kvadratmeter sjøbunn.

I området, som var mål for det store, britiske bomberaidet mot tyskernes ubåtbunker 4. oktober 1944, har man også funnet flere udetonerte bomber.

Senest i vinter ble en slik bombe uskadeliggjort av eksperter fra Forsvaret.

Mannskap fra Forsvaret detonerte en 250 kilos bombe, som ble funnet ved ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen.

VIDEO: Her sprenger Forsvaret en 250 kilos bombe fra andre verdenskrig, funnet ved Laksevåg i Bergen.

Tror ikke det finnes flere

Forsvarsbyggs avdeling Skifte eiendom har ansvaret for å rydde opp i vågen. I påsken sa prosjektleder Torbjørn Henriksen at det kunne være flere bomber i fjorden. Nå avkrefter han dette.

– Jeg satt dessverre på utdaterte opplysninger. Området er ferdig sjekket ut, sier Henriksen 18. april.

Det stemmer bedre med opplysningene som pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen, satt på i påsken:

– Vi har uskadeliggjort den ene bomben som ble funnet og har ikke flere saker knyttet til dette området. Men blir det rapportert inn flere mistenkelige funn, skal vi selvsagt håndtere det, sa Moen til NRK.

Laster kart, vennligst vent...

Ryddeaksjon til 175 mill

En kartlegging av Nordrevågen har avdekket 30 større objekter på sjøbunnen. Mye av det er skrot, sier Henriksen.

Det er kommunen som på vegne av Forsvarsbygg skal rydde og tildekke bunnen i Nordrevågen som en del av det mye større prosjektet «renere Puddefjord».

Store deler av indre Puddefjorden fra gamle Nygårdsbro og ut til Nordrevågen er forurenset. Kommunen skal bruke 150 millioner kroner på rydding i sjøen. I tillegg kommer Forsvarets 25 millioner til Nordrevågen.

– Vi starter etter sommeren. Blant annet skal det tas opp fem båter fra bunnen. Så skal vi mudre og tildekke store deler av sjøbunnen, sier prosjektleder Gry Stenersen i Bergen kommunes bymiljøetat.

Gamle industrisynder

Spesielt verftsindustrien langs Puddefjorden har ført til at bunnen inneholder mengder med kvikksølv, PVC og andre sterkt miljøødeleggende stoffer.

Før industrien fikk feste langs fjorden, var den mye lengre og bredere enn i dag.

Puddefjorden

DEN GANG: I tidligere tider gikk Puddefjorden helt inn til Lille lungegårdsvannet. Her fra boken «Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden», Christiania 1877.

– Vi tar bare opp det nødvendigste for å unngå at for mye av sedimentene virvles opp, sier Stenersen.

Kommunen skal legge steinmasser fra den nye Ulrikstunnelen i et 30 til 50 centimeter tykt lag på bunnen av fjorden.

– På et lite område skal vi også bruke betongmadrasser, opplyser Henriksen i Skifte eiendom miljø.

Oppryddingen skal være ferdig i løpet av 2018.