Fant bombe i fjorden ved Bergen

Flybombe i sjøen kan stamme fra et av 2. verdenskrigs mest tragiske kapitler i Norge.

bombe

FUNN: En jolle patruljerer området der eksplosivene er funnet.

Foto: STIAN SØRUM RØKENES / NRK

Utenfor Laksevåg, i Nordrevågen rett utenfor den gamle ubåtbunkeren som tyskerne anla, fant Sjøforsvarets minedykkere noe som kunne minne om eksplosiver. Etter nærmere undersøkelser ble funnet i dag bekreftet.

– De fant en flybombe som stammer fra 2. verdenskrig, samt tre andre eksplosiver, opplyser Morten Kronen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Laster kart, vennligst vent...

Den svarte dagen

Det er foreløpig ikke opplyst hvilken type bombe det er snakk om. Det vi vet, er at britene prøvde å bombe ubåtbunkeren under krigen. 4. oktober 1944 gikk det helt galt:

1432 bomber ble sluppet over Laksevågsiden i et forsøk på å ramme tyskernes base. Flere bomber bommet på målet og traff istedenfor bebyggelsen. 193 sivile ble drept.

På Holen skole ovenfor ubåtbunkeren ble 61 av 350 elever drept av bomberegnet på den svarteste dagen i Laksevågs historie.

Holen skole

STORE SKADER: Bombene over Laksevåg var blant de største tragediene i Norge under 2. verdenskrig.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Blir sprengt

Dagens bombefunn utgjør ingen fare, opplyser Kronen.

– De ligger godt nede i bunnslammet. Minedykkerkommandoen vil fjerne dem i morgen på dagtid. De vil bli sprengt.

– Dette kommer folk til å merke?

– Det vil bli et drønn og en vannsøyle. Folk vil merke det. Det vil bli kunngjort før det skjer så ingen blir uroet, sier Kronen.