Vet fremdeles ikke når samme pris for buss, bane og tog kommer

Skyss og NSB har brukt hele 2016 på å få på plass enhetstaksten for kollektivreisende. Nå er de igjen i forhandlinger.

Arna stasjon

HÅP: Reisende fra og til Arna og Trengereid stasjon fra Bergen kan igjen håpe på enighet mellom fylkeskommunen og NSB i det som kan lette pendlerkostnadene deres med 3.000 kroner i året.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

Én billett og én pris for tog, buss, båt og bybane er igjen målet når NSB og Skyss møtes til forhandlinger igjen.

Den såkalte enhetstaksten skulle vært på plass 1. januar i år. Men så stoppet plutselig alt opp. Nå har hele 2016 gått uten at NSB og fylkeskommunen ved Skyss har klart å bli enige.

Flertallspartiene på fylkestinget, Ap, SV, Sp og KrF vedtok i fjor å innføre enhetstaksten på lokaltog fra Bergen til Arna og Trengereid.

Enhetstaksen sparer den gjennomsnittlige togpendler 3.000 kroner i året.

Optimistisk fylkesrådmann

Fylkeskommunen ønsket å bruke ti millioner kroner på prisutjevningen før dialogen stoppet. Nå er den i gang igjen.

– Vi er tilbake i dialog med NSB og håper å finne frem til en fordeling av kostnader som gjør at vi får en avtale til trafikantenes fordel, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

– Er det mulig å få gjennomført i 2017?

– Det er mulig. Det pågår forhandler nå om det, slik at vi er optimistiske og mener at vi skal få en avtale på plass raskt der, sier han.

NSB: Ingen enighet

NSB på sin side sier at de ikke har noen forutsetning for å si at en avtale er nærliggende.

– Vi er avhengige av å få på plass en avtale for å få på plass en enhetstakst. Jeg har ikke fått noen signaler på når løsning kan undertegnes. Det er fortsatt uklarheter, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Han ønsker ikke å kommentere hva uklarhetene handler om.

– Det er ikke enighet. Vi må se på mulighetene og hvordan vi skal avregne hvem som skal betale hva, sier Lundeby.

Samferdselsdepartementet snudde

Forhandlingene brøt sammen da Samferdselsdepartementet i mai i år gikk inn og tok saken ut av hendene på NSB. Dette var som en midlertidig løsning frem til det nye Jernbanedirektoratet blir operativt i 2017. Siden drift av persontog skal konkurranseutsettes, kunne ikke NSB sitte ved forhandlingsbordet.

Departementet har underveis fått mye kritikk for håndteringen av saken.

Samferdselsdepartementet har nå snudd, og likevel bedt NSB om å forhandle.