Hopp til innhold

Nektar for grove overgrep mot jente (8): – Situasjonen er heilt enkelt for jævlig

Politiet rulla opp omfattande overgrepssak i nabolaget i vestlandskommunen. Den omtalte «naboen» nektar for alt han er tiltalt for.

tegning fra rettsalen

Naboen, ein mann i 30-åra er tiltalt for grove overgrep mot nabojenta og mot sin eigen son.

Illustrasjon: Ane Hem

– Å høyra dei grufulle forteljingane frå barna syns eg er vanskeleg, sa naboen.

Han er ein av dei tiltalte i rettssaka der fire vaksne frå same nabolag i ein kommune i Hordaland er tiltalte for grove valdtekter barn.

Saka har sjokkert kommunen der familiane budde. Barnevernet bad sjølve om å bli granska etter alt som har kome fram.

Eit foreldrepar og deira eldste son er tiltalte for overgrep mot dei to yngste barna i familien, ein gut og ei jente.

Naboen deira, ein mann i 30-åra, er òg tiltalt for overgrep mot jenta. I tillegg er han tiltalt for overgrep mot sin eigen son. Dei første tre vekene har retten brukt på å sjå gjennom alle dei tilrettelagde avhøyra i saka.

No har retten for første gong fått høyra forklaringa til naboen.

FEIL versjon, IKKJE BRUK

Dette er dei fire tiltalte i saka. Tysdag er det naboen, mannen i 30-åra som skal forklara seg.

Som ei slags ekstra dotter

– Eg syns det er veldig vanskeleg å måtta sitja her og forklara for så mange menneske. Situasjonen er for å seia det enkelt «heilt jævlig».

Det sa naboen då han starta si forklaring tysdag.

Kai Inge Gavle er forsvarar for naboen. Han seier klienten er «klinkande klar» på at han er uskuldig.

Korleis blir det å forklara seg om ting han meiner ikkje har skjedd?

– Det er klart at når det er teke ut ein tiltale i ei så alvorleg sak så har påtalemakta nokon bevis som peikar mot han som støttar deira syn. Så skal han imøtegå dei bevisa og forklara korleis han enda i denne knipa, seier Gavle.

Alle barna var under 10 år gamle då overgrepa skal ha starta.

Dei fire tiltalte nektar straffskuld.

Overgrepssak i Hordaland tingrett: forsvarar Jan Henrik Høines og forsvarar Kai Inge Gavle

Forsvararen til naboen, Kai-Inge Gavle (t.h.) i samtale med forsvararen til faren, Jan Henrik Høines.

Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal

Tiltalte snakka om at nabojenta var mykje heime hjå dei, og at ho blei som ei slags ekstra dotter. Han kommuniserte også med ho på appane Duo og Snapchat.

– I etterkant har eg sett at eg burde teke litt avstand frå det. Det burde ikkje vore så mykje. Det var ikkje nokon farleg kontakt, men det blei berre for mykje.

«Eg er forelska i deg»

Naboen er mellom anna tiltalt å ha teke bilete av dei to barna som viser seksuelle overgrep og som seksualiserer dei.

I forklaringa skildra han situasjonar der nokre av bileta blei tatt.

Han skildra at det var barna kledde av seg og leika fotgraf, medan han prøvde å stoppa dei.

Ifølgje tiltalen har han utført overgrep mot sonen sin frå hausten 2019 til november 2020 og nabojenta frå sommaren 2020 november 2020.

Vidare har han gjort seg kjend med noveller som skildrar seksuelle overgrep mot barn. Han skal òg ha vist pornofilm og video som skildrar seksuelle overgrep mot barn til jenta og sagt «eg er forelska i deg» til ho.

Over 50 timar barneavhøyr

Forsvararane har peika på at dei meiner det er ein risiko for at barna kan ha blitt påverka før og mellom avhøyra.

Til saman er dei tre fornærma avhøyrde i over 50 timar mellom november 2020 og februar 2023.

rettsteikning frå barneavhøyr i overgrepssak i hordaland itngrett. me ser ein skjerm med ei vaksen dame og eit lite barn. dei sit ved eit bord. barnet skriv eller teiknar.

Det har òg blitt vist avhøyr frå 2017, då guten og jenta frå familien blei avhøyrde i samband med at faren blei dømd for å ha lasta ned overgrepsbilete.

Foto: Ane Hem / TV 2

Dei neste rettsdagane er sette av til forklaring frå dei andre tiltalte. Etter at naboen er ferdig, er det faren sin tur. Så kjem mor og til slutt storebror.

Rekkjefølgja er den same som dei vart arresterte i.

Etter at alle fire har forklart seg skal barnevernet vitna.

Kan bli lovas strengaste straff

Felles for dei tiltalte er at dei er tiltalte for grov valdtekt av barn under 14 år. Det inneber at dei kan bli dømde til 21 år i fengsel.

Aktor Ellen Cathrine Greve har omtalt alle fire tiltalane som «veldig alvorlege».

– Dette er ei særdeles lang og omfattande sak som gjeld fysiske overgrep, sa ho då rettssaka starta.

overgrepssak i retten: aktor Ellen Cathrine Greve

Ellen Cathrine Greve er aktor i saka.

Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal

I avhøyr har dei tiltalte sagt at ingenting av det som blir skildra i avhøyra har skjedd.

– Som eg sa i mitt innleiingsforedrag så blir det interessant å høyra kva dei seier, om det blir nokon endringar eller om dei står fast på sitt standpunkt, seier Greve.

Det kjem også fram i tiltalen at statsadvokaten vil vurdera å be om forvaring for far i familien. Det er på grunn av at han er tidlegare domfelt for nedlasting av overgrepsbilete.

Les også Spelar av 50 timar barneavhøyr i retten: – Hovudutfordringa er å få barna til å fortelja

rettsteikning frå barneavhøyr i overgrepssak i hordaland itngrett. me ser ein skjerm med ei vaksen dame og eit lite barn. dei sit ved eit bord. barnet skriv eller teiknar.