Hopp til innhold

Her er mannen som sier nei til en ny Vestlandsregion

Gruppeleder for Rødt, Terje Kollbotn, er den eneste på fylkestinget i Hordaland som har tatt en klar stilling mot Vestlandsregion-reformen. Han mener utkantene vil bli taperne.

Terje Kollbotn

NEI-MANN: Terje Kollbotn ønsker ikke noe nytt storfylke på Vestlandet.

Foto: Tale Hauso / NRK

I går sa fylkestinget i Sogn og Fjordane ja til et storfylke på Vestlandet. Dagen før gikk fylkesutvalget i Rogaland imot. Der skal saken nå endelig avgjøres av fylkestinget. Neste uke starter behandlingen av saken i Hordaland.

Størst skepsis i indre strøk

En undersøkelse NRK har gjort viser at skepsisen blant innbyggerne her i fylket er størst i de indre delene av Hordaland. Det vil si i kommunene i Hardanger i tillegg til Voss og Vaksdal.

– Dette er jo en på mange måter reform uten innhold der man skal si ja i fylkestinget til uten å vite noe om innholdet i denne pakken, sier gruppeleder Terje Kollbotn i Rødt.

Han har vært medlem i den felles styringsgruppen for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Der har han på nært hold fulgt prosessene rundt regionreformen for et nytt stor fylket på Vestlandet.

Kart over vestlandsregionen

TRE FYLKER: Intensjonen er at Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skal slå seg sammen. Mye tyder på at det blir nei fra Rogaland.

Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

– Starter i feil ende

Den 15. september skrev fylkesordførerne under på en intensjonsavtale om sammenslåing. Kollbotn er den eneste fylkestingsrepresentanten i Hordaland som har tatt en klar stilling mot reformen. Han mener den starter i feil ende.

– Hele denne behandlingen i fylkestingene bør utsettes til regjering og storting til våren forteller oss hvilke nye oppgaver som eventuelt kommer.

Selv er han redd for at en ny Vestlandsregion vil føre til mer sentralisering, Taperne tror han vil bli utkantene i de tre fylkene.

– Blant menigmenn og -kvinner her i Hardanger er skepsisen og motstanden sterk. Det er en følge av at disse delene av fylket har opplevd sentralisering på mange felt de siste årene. Mange hardinger er redd for at dette skal forsterkes, sier Kollbotn.

Les også: Frp i Rogaland gravlegger Vestlandsregionen

Alt ikke bare «svart – hvitt»

Fristen for å sende inn høringsuttalelser gikk ut 30. november. Selv om det bare er to kommuner i Hardanger som har sendt inn svar om at de ikke støtter intensjonsplanene om et storfylke, så er også andre kommuner skeptiske og redd for at dette skal styrke de sentrale delene i Hordaland mer enn distriktene.

– Forutsetningen for en slik reform er at det blir overført statlige oppgaver til den nye fylkesregionen. I tillegg har vi forhåpninger om at statlige arbeidsplasser og kan flyttes ut i de nye regionene, sier rådsordfører Jon Larsgard i Hardangerrådet.

– Vi ønsker å være aktive og vurderer å opprette en prosjektstilling som kan se på de mulighetene Hardanger har for å skaffe seg denne typen arbeidsplasser.

– Vi ser jo at arbeidsplasser i mange tilfeller blir flyttet vekk fra regionen. Den utviklingen ønsker vi å motvirke gjennom dette initiativet, sier Larsgard.

Jon Larsgard

ØNSKER SEG STATLIGE OPPGAVER: Jon Larsgard (Sp) er rådsordfører i Hardangerrådet.

Foto: Tale Hauso / NRK