Hopp til innhold

Mer enn 500 overtallige i Aker Solutions

Mellom 520 og 540 ansatte i Aker Solutions er blitt overtallige siden sommeren. I dag fikk mellom 80 og 100 ansatte i Bergen beskjed om at de må over til andre arbeidsoppgaver. Nedgangen i oppdrag på norsk sokkel får skylden.

Aker Solutions

OVER FEM HUNDRE OVERTALLIGE: Over 500 personer har blitt overtallige i Aker Solutions siden i sommer.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Mange av de ansatte får nye jobber innad i konsernet. Rundt 100 personer er allerede overført til subsea-virksomheten til selskapet. Andre får stillinger i andre deler av Aker Solutions.

I dag ble ansatte i Bergen informert om saken på et allmannamøte.

Bunny Nooryani, kommunikasjonsdirektør i Aker Solutions

500 OVERTALLIGE: Kommunikasjonssjef Bunny Nooryani sier de ansatte som mister jobben i Aker Solutions vil få lønn i sju måneder dersom de takker ja til å bli overført til bemanningsselskapet Aker Advantage.

Foto: Eivind Røhne

– Vi har sett siden begynnelsen av året at det har vært en kraftig nedgang i aktivitetsnivået på norsk sokkel. Det har skapt en utfordrende bemanningssituasjon, og i dag har vi måttet informere våre ansatte om at 80 til 100 vil bli påvirket, sier kommunikasjonssjef i Aker Solutions, Bunny Nooryani.

Over 500 overtallige totalt

Det er ansatte som jobber med vedlikehold, modifikasjoner og reparasjoner som nå blir overflødige i Bergen. Siden sommeren er antall overtallige oppe i mellom 520 og 540 totalt i Bergen, Stavanger, Kristiansund og Trondheim, opplyser Aker Solutions.

De ansatte i Bergen blir nå kalt inn til individuelle samtaler med ledelsen. Der vil de få tilbud om overføring til bemanningsselskapet Aker Advantage, som skal hjelpe de ansatte med å finne jobber i eller utenfor Aker Solutions.

– Gjør alt for å unngå oppsigelser

De ansatte som takker ja til overføringen til Aker Advantage, blir overført 1. oktober, og får lønn i syv måneder. De som ikke takker ja, blir sagt opp.

– Vi er opptatte av å ivareta våre ansatte så godt vi kan, og gjør alt vi kan for å unngå oppsigelser, sier Nooryani.

– Er det nok stillinger i Aker-konsernet til de mellom 80 og 100 som nå mister jobben i Bergen?

– Aker Solutions har flere forretningsområder, blant annet subsea- og ingeniørvirksomheter, og vi opplever faktisk fortsatt vekst i subseavirksomheten. Så vi ser etter muligheter innad i Aker Solutions, men samtidig utenfor.

– Det er i Norge nedgangen skjer

Årsaken til kuttene er altså nedgangen i vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag på installasjoner på norsk sokkel.

– Utenlands er det fortsatt vekst, det er i Norge nedgangen skjer. Vi forventer imidlertid at det vil ta seg opp på sikt, men det er vanskelig å spå nøyaktig når oppgangen vil komme. Kanskje allerede i 2016, men det er en usikker markedssituasjon, sier Nooryani.

– I løpet av året skal 100 ingeniører flyttes til en subsea-avdeling som opprettes i Stavanger. Av de første 120 ansatte som takket ja til Aker Advantage-avtalen, er det funnet nye stillinger til mer enn 30 prosent. De nye stillingene er både internt i selskapet og eksternt. Arbeidet med å finne løsninger for de øvrige pågår nå for fullt, sier Bunny Nooryani.