Hopp til innhold

200 ansatte i Aker Solutions kan miste jobben

Svikt i vedlikeholdsmarkedet på norsk sokkel kan føre til nedbemanning.

Aker Solutions

Aker Solutions har onsdag hatt informasjonsmøter om bemanningssituasjonen med ansatte innenfor forretningsområdet for vedlikehold og modifikasjoner i Stavanger, Bergen og Midt-Norge

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

– Vi kan ikke utelukke nedbemanning, men strekker oss langt for å finne alternative løsninger, sier kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani i Aker Solutions til NRK.

Aker Solutions har onsdag hatt informasjonsmøter om bemanningssituasjonen med ansatte innenfor forretningsområdet for vedlikehold og modifikasjoner i Stavanger, Bergen og Midt-Norge.

– Som kjent har aktivitetsnivået for vedlikehold og modifikasjoner (V & M) på norsk sokkel avtatt markant i år. Flere oljeserviceleverandører har varslet om nedbemanninger som følge av dette, sier Nooryani.

Bunny Nooryani, kommunikasjonsdirektør i Aker Solutions

Kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani i Aker Solutions sier at selskapet vil strekke seg langt for å finne alternative løsninger til nedbemanning.

Foto: Eivind Røhne

Prøver å finne arbeid til 200 ansatte

Kommunikasjonsdirektøren sier at Aker Solutions har sett på mulighetene for å overføre ansatte i avdelingen for vedlikehold og modifikasjoner til andre deler av organisasjonen både i og utenfor Norge.

– Vi ser også på mulighetene for å finne arbeid utenfor Aker Solutions for våre ansatte, sier Nooryani.

Hun opplyser at dette gjelder inntil 200 ansatte i V & M-virksomheten, og at ledelsen i Aker Solutions samarbeider tett med de tillitsvalgte for å finne løsninger.

Nooryani sier at den geografiske fordelingen av en eventuell nedbemanning skal avklares med de tillitsvalgte.

– Vi jobber fortløpende med dette ut året, sier hun.

Færre kontraktstildelinger, utsettelser av prosjekter

Nooryani sier at aktivitetsnivået innenfor V & M-markedet på norsk sokkel har avtatt markant i år, med færre kontraktstildelinger, utsettelser av prosjekter og økt konkurranse.

– Noe av nedgangen skyldes en reduksjon i oljeselskapenes investeringsplaner, som har gitt utslag i lavere etterspørsel etter vedlikehold- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel. Samtidig ser vi økende etterspørsel etter våre V & M-tjenester i andre deler av verden, som Canada, Brunei og Storbritannia, sier kommunikasjonsdirektøren.