Lukosevicius dømt til forvaring for drapet på Monika

NORDHORDLAND TINGRETT (NRK): Donatas Lukosevicius er dømt til 18 års forvaring med en minstetid på 10 år for drapet på Monika Sviglinskaja.

Donatas Lukosevicius (34) er dømt til 18 års forvaring med en minstetid på ti år for å ha drept Monika Sviglinskaja (8) på Sotra.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, statsadvokat Benedicte Hordnes.

Lukosevicius dømmes også til å betale 250.000 kroner i oppreisning til Monikas mor, Kristina Sviglinskaja.

Domsslutningen ble lest opp i Nordhordland tingrett like over klokken 12 mandag. Etter domsavslutningen leste dommer Håkon Rastum opp selve dommen. Han fastslo tidlig at det er hevet over rimelig tvil at Donatas Lukosevicius drepte åtte år gamle Monika Sviglinskaja.

Den tiltalte valgte å ta betenkningstid om han vil anke dommen. Fristen går ut 8. august.

Monika Sviglinskaja ble funnet død i hjemmet på Sotra 14. november 2011. Ni måneder senere ble saken henlagt som et selvmord.

Under domsopplesningen sa dommeren at det ble «en del støy rundt henleggelsen».

Aasmund Olav Sandland

Tiltalte satt ved siden av sin forsvarer, advokat Aasmund Sandland, da dommen ble lest opp.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Nesten fem år senere ble Donatas Lukosevicius (34) i dag dømt for drapet på åtteåringen. Dette til tross for at han hele tiden har hevdet sin uskyld, og forsvarer Aasmund Sandland i sin avslutningsprosedyre hevdet at politiets teori var basert på spekulasjoner.

Stilte i solbriller

Lukosevicius stilte i grå T-skjorte, store solbriller og caps da dommen ble lest opp. Tiltalte sto vendt mot dommeren under opplesningen, og var tilsynelatende uberørt. Mens dommen ble lest, så han ned i papirene som lå foran ham.

Litaueren tillot de første dagene av rettssaken at det ble tatt bilder av ham, men snudde underveis. Mandag var det kun en litauisk journalist som fikk lov til å ta bilde av ham.

Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, var også til stede for å høre dommen. Hun satt ved siden av bistandsadvokat Stig Nilsen. Kristina tok seg tidvis til hodet under opplesningen, før hun hentet seg inn igjen, og så rett framfor seg.

Derfor mener retten det er bevist at Lukosevicius drepte Monika.

Nye DNA-metoder

Få uker etter at en ukjent person ringte Kristina Sviglinskaja og fortalte at «han visste hvem som hadde drept datteren», ble saken henlagt som selvmord.

Politiet i Bergen har siden fått voldsom kritikk, noe dommer Rastum også var inne på mandag.

– Det har vært feil og mangler ved etterforskningen, men det har samtidig vært en utvikling innen DNA-analyse siden 2012 og 2013, sa dommeren.

Han peker på at en utvikling i analysemetoder blant annet har gjort det mulig å slå fast at ti av 14 DNA-spor som ble funnet på Monika tilhørte tiltalte.

Dommer Rastum mener det etter en samlet vurdering må være en mann med samme DNA som tiltalte som har avsatt DNA på Monikas kropp. Britiske eksperter har konkludert med at funnene er forenelig med at han var på åstedet dagen Monika ble funnet død.

– Retten mener det er usannsynlig at det mannlige DNA-et som ble funnet på Monikas kropp, er avsatt fra andre enn tiltalte 14. november 2011, sa Rastum.

Donatas Lukosevicius er dømt til 18 års forvaring med en minstetid på 10 år for drapet på Monika Sviglinskaja.

Rastum påpekte samtidig at det ville ha vært en fordel å ha et sterkere grunnlag for å kunne fastslå at tiltalte var i leiligheten 14. november, og viste blant annet til at politiet bare tok DNA-prøver fra enkelte steder i leiligheten der Monika funnet.

Da etterforskningen skulle gjenåpnes, skulle disse egentlig ha blitt kastet etter regelverket. Det ble de ikke, og nye, utviklede analysemetoder ga treff på Lukosevicius. Han ble pågrepet samme dag.

– Ikke planlagt

Ifølge Rastum brøt Lukosevicius seg inn leiligheten til Kristina Sviglinskaja, hvor han tidligere bodde, for å stjele gjenstander fra henne, og for å hevne seg på henne.

Dommeren sa åstedet bar preg av innbrudd, og at det fremstår som svært usannsynlig at en innbruddstyv, som ikke kjenner huset, ville drepe Monika, dersom han tilfeldigvis fant henne hjemme.

– Tiltalte har ikke hatt noen annen foranledning til å drepe barnet, enn at barnet tilfeldigvis var til stede da han begikk innbrudd i barnets hjem. Det var barnets mor han skulle hevne seg på ved innbruddet, og drapet har karakter av at han skulle skjule innbruddet, eller i det minste kunne gjennomføre innbruddet, uten at barnet varslet moren, sa dommeren under oppsummeringen.

Han viste videre til at tiltaltes forklaring av hva han gjorde den aktuelle dagen, ikke kan stemme.

– Ikke bare mangler han alibi, men han forklarer seg direkte usant om sine bevegelser, sa dommeren.

Kristina og Stig Nilsen

Monikas mor og Lukosevicius' ekssamboer, Kristina Sviglinskaja, var til stede da dommen ble lest opp sammen med bistandsadvokat Stig Nilsen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Uheldig om DNA ble kastet

Statsadvokat Benedicte Hordnes er aktor i saken, og ba i sin avsluttende prosedyre om at Lukosevicius dømmes til 18 års forvaring. Dommen er dermed i tråd med aktors påstand.

Hordnes mener drapet på Monika tilsier fengsel i 19 år, men at det skal trekkes fra ett år på grunn av tiden som har gått siden gjerningstidspunktet. De 677 dagene han har sittet i varetekt, trekkes fra straffen.

– Det er en grundig og god dom, der dommeren har gjennomgått samtlige bevis. Vi er tilfreds med et slikt resultat, både når det gjelder skyldspørsmålet og når det gjelder forvaring, sa Hordnes til NRK like etter domsavsigelsen.

Hordnes sier hun på en måte er enig i dommer Rastums beskrivelse av at den innledende etterforskningen som ble gjort i saken var mangelfull, i og med at den ble henlagt.

Samtidig mener Hordnes det ikke ville vært mulig å få til en domfellelse i dag, om ikke deler av arbeidet som ble gjort i 2011 og 2012 hadde vært så grundig som det er.

– Hadde det vært mulig å få dømt Donatas Lukosevicius for drap, dersom DNA-prøvene hadde blitt kastet før saken ble gjenopptatt?

– Det er klart at det ville vært uheldig om det hadde blitt kastet, men jeg vil ikke spekulere i om det hadde vært nok til en dom uansett, sier Hordnes til NRK.

Vurderer anke

Lukosevicius forsvarer Aasmund Sandland varsler at saken kan bli anket til lagmannsretten etter å ha hørt dommernes begrunnelse for slutningen.

– Man kan jo stille spørsmål ved om det er bevist utover enhver rimelig tvil at han var på åstedet, når det ikke er ført bevis for at han kom dit, eller dro derfra. Det var det som slo meg, sier Sandland.

– Han var forberedt på dette resultatet. Det var ikke noe overraskende, sier forsvareren til NRK etter at retten er hevet.

Aktor Hordnes sier hun forventer en fullstendig anke, både når gjelder skyldspørsmålet og straffutmåling. Bistandsadvokat Stig Nilsen sier på sin side at Kristina Sviglinskaja aner et lite håp om at saken nå har fått et endelig punktum.

– I og med at han tok betenkningstid har hun et lite håp at dette er over nå. Men Kristina er forberedt på at det antakelig ikke blir tilfelle, sier Nilsen.

Forvaring

Grunnen til at påtalemyndigheten ba om at Lukosevicius skal ilegges forvaring, er at han tidligere er dømt for flere forhold i hjemlandet Litauen.

Lukosevicius har selv nektet straffskyld. I retten har han antydet at det var Monikas mor som burde sittet på tiltalebenken.

Dommer Rastum sa at tiltalte bevisst har forklart seg uriktig om sine bevegelser på drapstidspunktet, både i retten og i avhør 15. november 2011, dagen etter at Monika ble funnet død.

Monika Sviglinskaja sitter i en båt sammen med moren Kristina

Monika Sviglinskaja ble funnet død i november 2011. Her er hun avbildet sammen med moren Kristina.

Foto: Privat / NTB scanpix