Hopp til innhold

– Oppsiktsvekkende at tiltalte har bidratt til egen domfellelse

NORDHORDLAND TINGRETT (NRK): Kristina Sviglinskaja mener rettferdigheten endelig har kommet inn i Monika-saken etter at hennes tidligere samboer ble dømt for drapet på datteren.

Kristina Sviglinskaja under domsavsigelsen

REDD: Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, mener forvaringsdommen mot hennes tidligere samboer viser at det var grunn til å være redd ham.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Det tok litt tid før følelsene sank inn, men hun har uttrykt stor lettelse over dommen, sier Stig Nilsen, bistandsadvokat for Kristina Sviglinskaja.

1715 dager etter at åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død, ble Donatas Lukosevicius (34) mandag dømt til 18 års forvaring for drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Dermed har en lang kamp fått et foreløpig punktum for Monikas mor, Kristina Sviglinskaja. Allerede kort tid etter åtteåringen ble funnet død i november 2011, begynte Kristina å mistenke at mannen delte bolig med i rundt to måneder kunne ha drept den unge jenta.

Donatas Lukosevicius følges inn i rettssalen av to politibetjenter

DØMT: Dommer Håkon Rastum mener det er en nærliggende fare for at Donatas Lukosevicius kan begå nye voldshandlinger i fremtiden.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Rettferdighet har kommet inn i saken

I rettssaken fortalte Kristina Sviglinskaja at hun følte at hun følte seg latterliggjort av politiet da hun forsøkte å overbevise dem om at åtteåringen ikke hadde tatt sitt eget liv. Mandag formidlet Monikas mor, via sin bistandsadvokat Stig Nilsen, at hun er lettet over dommen.

– Hun opplever at rettferdighet har kommet inn i saken, fordi retten har slått fast at domfelte drepte Monika, sier Nilsen.

Etter henleggelsen av saken i august 2012 har Kristina kjempet for at hennes tidligere samboer skulle bli tiltalt og dømt, noe hun også har gitt uttrykk for i flere intervjuer. Ifølge bistandsadvokaten er Kristina fornøyd med at dommen er i samsvar med det hun har forklart – fra dag én.

– Hun hadde håpet på dette resultatet, og det en stor lettelse at det ble domfellelse. Det er en godt skrevet dom, og det er en styrke at den er enstemmig, sier Nilsen.

34 år gamle Donatas Lukosevicius ble mandag også dømt til å betale Kristina oppreisning på 250.000 kroner for drapet på datteren.

Bistandsadvokat Nilsen biter seg også merke i at retten mener det var grunnlag for å dømme Lukosevicius til forvaring. Dommer Håkon Rastum sa i retten at det var grunn til å frykte at den tiltalte kom til å begå nye voldshandlinger.

– Det er en sikkerhet at det idømmes forvaring med minstetid på 10 år. Det viser at Kristina har hatt grunn til å føle frykt, slik hun har beskrevet, sier Nilsen.

Kristina og stig nilsen

LETTET: Kristina Sviglinskaja, her med sin bistandsadvokat Stig Nilsen, sier hun er lettet etter dommen mot sin tidligere samboer.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Bidro til egen domfellelse

Lukosevicius ble også dømt for å ha sendt en rekke e-poster og meldinger i sosiale medier Kristina, flere med truende innhold. Påtalemyndigheten mener flere av meldingene inneholdt opplysninger som kun var kjent for gjerningsmannen, eller med god kjennskap til drapsetterforskningen.

De mange elektroniske meldingene ble også vektlagt av dommer Håkon Rastum, som en del av det samlede bevisbildet mot Lukosevicius.

– Det er oppsiktsvekkende at en tiltalt på en slik måte har bidratt til sin egen domfellelse. Det har jeg aldri opplevd før, sier Nilsen.

I tillegg til e-postene pekte dommeren også på at DNA-bevis som egentlig skulle vært kastet før saken ble gjenopptatt, gjorde at man med større sannsynlighet kunne si at Lukosevicius hadde vært i leiligheten dagen Monika ble drept.

– Har Kristina gjort seg noen tanker om det er tilfeldig at hennes tidligere samboer ble dømt?

– Det er klart det er tilfeldigheter her. Men akkurat dette er ikke noe hun har diskutert inngående med meg, sier Nilsen.

Aktor: «Uheldig» om DNA-prøver hadde blitt kastet

Donatas Lukosevicius har hele tiden nektet straffskyld. Mandag tok han betenkningstid når det gjelder ankespørsmålet. Dermed vil det gå 14 dager før man vet om dagens dom er et endelig punktum i saken.

– I og med at han tok betenkningstid har hun et lite håp at dette er over nå. Men Kristina er forberedt på at det antakelig ikke blir tilfelle, sier Nilsen.

Aktor Benedikte Hordnes er på sin side godt fornøyd med det hun mener er «en god og grundig dom».

Hordnes sier hun på en måte er enig i dommer Rastums beskrivelse av at den innledende etterforskningen som ble gjort i saken var mangelfull, i og med at den ble henlagt.

Samtidig mener Hordnes det ikke ville vært mulig å få til en domfellelse i dag, om ikke deler av arbeidet som ble gjort i 2011 og 2012 hadde vært så grundig som det er.

– Hadde det vært mulig å få dømt Donatas Lukosevicius for drap, dersom DNA-prøvene hadde blitt kastet før saken ble gjenopptatt?

– Det er klart at det ville vært uheldig om det hadde blitt kastet, men jeg vil ikke spekulere i om det hadde vært nok til en dom uansett, sier Hordnes til NRK.

Donatas Lukosevicius er dømt til 18 års forvaring med en minstetid på 10 år for drapet på Monika Sviglinskaja.

DNA: Dommer Håkon Rastum mener DNA-funnene som ble gjort på Monikas kropp peker på at hun ble drept av Lukosevicius.

AKTUELT NÅ