Hopp til innhold

Nesten all laksen døde på svømmetur

Knapt noen av de radiomerkede laksesmoltene overlevde på vei fra Vosso til havet. – Et voldsomt skuffende resultat, sier styreleder.

Undersøkelse av smolt i Vosso

KOM ALDRI FRAM: En forsøksgruppe på 40 villsmolt ble utstyrt med sender og sluppet ut i Vosso i fjor vår. Her blir smolten akustisk merket på operasjonsbordet mens den har aktiv ventilering av gjellene.

Foto: Vossolauget.com

I mange år har det pågått en omfattende og kostbar redningsaksjoner for Vossolaksen. Laksen er en av verdens mest storvokste laksestammene og er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.

Men redningsaksjonen fikkk denne vinteren svært dårlige nyheter.

En forsøksgruppe på 40 villsmolt ble utstyrt med sender og sluppet ut i Vosso i fjor vår. Av disse forsvant 80–90 prosent på ferden gjennom Evangervatnet, de fleste midtveis.

– Det er nå svært viktig å finne ut hva som er årsaken til tapet av den merkede smolten og i hvor stor grad resultatene kan overføres til naturlig utvandrende smolt, sier forsker Bjørn Barlaup ved Uni Research.

Smolt

KRISE: Det er full krise for laksesmolten i Vossovassdraget. Et stort forsøk i fjor viste at bare et fåtall av de 40 radiomerkede smoltene overlevde ferden til havs. Illustrasjonsfoto.

Foto: Roald Marker / NRK

Leter etter årsaker

Barlaup har lenge ledet forskningen rundt hvorfor Vosso-laksen sliter med å overleve.

– Mulige årsaker til at smolten dør i Evangervatnet er diskutert i rapporten. Ugunstige vannkjemiske forhold, rovfisk og gassovermetning fra Evanger kraftverk blir nevnt uten at en har nok informasjon i dag til å konkludere, sier han til NRK.

På grunnlag av funnene er det planlagt en rekke nye undersøkelser våren 2016. Det vil være spesielt fokus på å finne ut om gassovermetning fra utløpet av Evanger kraftverk kan være skadelig for den utvandrende smolten.

Skuffende resultat

Nils Inge Hitland

ØNSKER SVAR: Styreleder Nils Inge Hitland i Vossolauge vil se videre på hva grunnen til den høye dødeligheten kan være.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Dette er et veldig dårlig resultat som skuffer oss noe voldsomt i forhold til våre forventninger, sier styreleder Nils Inge Hitland i Vossolauget.

– Det blir omtrent som dykkersyke, der en dykker går for raskt opp fra dypet. Det gjelder også fisken som blir sterkt svekket eller dør.

Hitland foreslår at BKK stenger Evanger kraftverk i vårperioden der smolten vandrer ned Vosso, for å se om det har effekt.

Stenge kraftverket

Merka smolt blir slept ut

SMOLT: Dette bildet ble tatt i fjor da Laksesmolt ble sluppet ut i elven.

Foto: Vossolauget

– Ny kunnskap er alltid av det gode, sier divisjonssjef i BKK, Asgeir Thorsteinsson.

Han er langt fra sikker på at Evanger kraftverk har skylden i at Vosso-smolten dør, og er lite åpen for ideen om å stenge kraftverket.

– Evanger kraftverk har en rolle i kraftforsyningen. Vi skal tjene våre penger som vi skal, men hvis det kommer lignende forslag fra forskningsmiljøet, skal vi høre på det de har å si, sier han.

Vil undersøke nærmere

Gry Walle er fiskeforvalter ved Fylkesmannen i Hordaland.

– Jeg har ikke lest rapporten i detalj ennå, men synes det er veldig bra at forsøket er gjennomført. Det kan være noe som skjer i Evanger, men vi er ikke sikre, og ønsker å se nærmere på dette. Allerede i 2015 ble det gjort forsøk, men vi må ha mer informasjon og planlegger en ny studie i år, sier Walle til NRK.