KrF vil jobbe for å snu vedtaket

Gruppeleder Håkon Pettersen skriver i en pressemelding: – KrF stiller seg helt og fullt bak byrådslederens kabinettspørsmål i dag. Bystyreflertallet har fattet et dypt uansvarlig vedtak som setter hele bybaneprosjektet mot Åsane i fare, og de gjør det ved å peke på det vi vet er urealistiske traséalternativ. KrF vil sammen med de andre bybanepartiene arbeide for å snu dette vedtaket så raskt som mulig, slik at arbeidet med dagløsningen gjennom sentrum kan gjenopptas og bybanen til Åsane kan bygges.