Jordmødre og sykepleiere slår alarm om pasientsikkerheten på Kvinneklinikken

Underbemanning skaper stort arbeidspress og fare for pasientene, ifølge ansatte ved fødeavdelingen på Haukeland. – Vi har ulikt synspunkt på hvor løsningene ligger, men et felles ønske om trygg drift, svarer klinikkdirektøren.

Kvinneklinikken i Bergen

– UNDERBEMANNING: «Underbemanning og elendig økonomi legger til tider et enormt press [ ...] Enkelte ganger, spesielt helger, har det vært så ille at alvorlige hendelser så vidt har blitt unngått», forteller en ansatt på Kvinneklinikken.

Foto: Britt Kristin Ese / NRK

Sykepleierforbundet og jordmorforeningen på Haukeland universitetssjukehus har bestemt seg for å varsle forholdene på Kvinneklinikken inn for Arbeidstilsynet og Fylkeslegen i Vestland.

De ansatte har i lang tid vært bekymret for at bemanningen er så lav at pasientene utsettes for risiko.

Tirsdag denne uken hadde de to fagforeningene felles medlemsmøte om bemanning og turnus. I møtet ble de enige om at situasjonen er så prekær at det ikke lenger nytter med interne varsler til ledelsen.

NRK får bekreftet at de ansatte på fødeavdelingen ga de tillitsvalgte og hovedverneombudet mandat til å forfatte varselbrev til fylkeslegen og Arbeidstilsynet. Brevene er nå under utarbeidelse, men er foreløpig ikke er sendt.

Eline Sira og Arvid Langeland, foretakstillitsvalgte i henholdsvis Den norske jordmorforening og Norsk Sykepleierforbund på Haukeland, bekrefter møtet overfor NRK, men ønsker foreløpig ikke å kommentere saken utover det.

– Alvorlige hendelser har så vidt blitt unngått

Etter at NRK omtalte sykepleierne ved akuttmottaket på Haukelands mange varsler om underbemanning, tipset en ansatt om at jordmødre og sykepleiere ved Kvinneklinikken også fryktet for pasientsikkerheten grunnet lav bemanning.

«Underbemanning og elendig økonomi legger til tider et enormt press [ ...] Enkelte ganger, spesielt helger, har det vært så ille at alvorlige hendelser så vidt har blitt unngått», skrev en ansatt, som også fortalte om et stort antall avviksmeldinger.

En helg tidligere denne måneden skal to jordmødre alene ha hatt i oppdrag å følge opp to fødende kvinner og seks barselkvinner med barn.

«Totalt uansvarlig!», mener den ansatte, som ønsker å være anonym.

Møter førte ikke frem

I forrige uke skrev NRK at Haukeland kom dårligst ut i landet i en brukerundersøkelse om barselomsorg. Ansatte har også sagt ifra offentlig den siste tiden.

«Vi står på for en god fødsels- og barselomsorg under arbeidsforhold preget av nedbemanning og ofte ekstremt arbeidspress», skrev jordmor og verneombud på Kvinneklinikken, Hanne Holst, i Sykepleien i januar.

De siste ukene skal det ha vært avholdt møter mellom ledelsen og tillitsvalgte, uten at man har kommet til en enighet de ansatte er fornøyde med, får NRK opplyst.

Derfor går de nå til det skritt å be Arbeidstilsynet og Fylkeslegen i Vestland gå inn i saken, til tross for at ledelsen skal ha lovet en intern gjennomgang av forholdene på Kvinneklinikken.

Det er bare tre år siden forrige gang det var opprør blant de ansatte på Kvinneklinikken. Den gangen advarte jordmødrene mot å føde i helgene.

Fylkeslegen åpnet tilsynssak for å finne ut om lav bemanning gikk utover pasientsikkerheten, men konkluderte med at det ble drevet forsvarlig. Nå kommer de ansatte altså med et nytt alvorlig varsel med likelydende innhold.

Direktøren: – Ulike synspunkter, men felles ønske

I en e-post fra Haukelands kommunikasjonsavdeling torsdag kveld uttaler direktøren for Kvinneklinikken, Susanne Albrechtsen, at hun ikke ønsker å «kommentere NRKs anonyme kilder».

Hun bekrefter imidlertid at ledelsen har i vært flere møter med tillitsvalgte og hovedverneombud.

«Vi har ulikt synspunkt på hvor løsningene ligger, men jeg opplever at vi har et felles ønske om å få til en stabil og trygg drift på Fødeseksjonen på Kvinneklinikken.», uttaler Albrechtsen.

Hun legger til at klinikkledelsen tar situasjonen på alvor. Haukeland ser nå på bemanningen ved sammenlignbare fødeavdelinger i Norge.

«Tillitsvalgte og vernetjeneste har også vært med å utarbeide mandatet for arbeidet, og en rapport skal foreligge i midten av mars.»