Hopp til innhold

Hordaland fjerner nattakst på kollektivtransport

Et «historisk» flertall av fylkespolitikerne går inn for å fjerne nattaksten i kollektivtrafikken og øke satsingen på trygge skoleveier. Samtidig asfalterer de 100 kilometer mindre enn det er behov for.

Buss og bybane i Bergen

FJERNER NATTAKSTEN: Posisjonspartiene i Ap, KrF, Sp, SV, Venstre og MDG går inn for å fjerne nattaksten i kollektivtrafikken. Det koster ni millioner kroner.

Foto: Atle Markeng / NRK

Posisjonspartiene i Ap, KrF, Sp og SV har fått med seg Venstre og MDG til det de kaller et historisk flertall, 37 av 57 representanter, for neste års fylkesbudsjett for Hordaland.

Dersom Rødt også stemmer for budsjettet i fylkestinget, er det kun Høyre og Frp som står på utsiden.

De seks partiene har blant annet bli enige om å fjerne nattaksten i kollektivtransporten. Det koster dem ni millioner kroner. De gjør også et prinsippvedtak om ny sonestruktur i kollektivtrafikken, som blir innført i 2018.

Blant de andre «skrytesakene» er:

  • Opprustning av busskur i Bergen, samt tiltak venteskur hurtigbåt Askøy og Nordhordland (4,25 millioner).
  • Styrke skolehelsetjenesten ved de skolene det er størst behov (2 millioner).
  • Redusere egenbetaling for skole-PC-er (3 millioner).
  • Tannhelse, reduserte egenandeler for ungdom mellom 20 og 21 år (1 million).
  • Ernæring i skole. Frokost til elever. Prioritere skole med frafall (3 millioner).
  • Forprosjekt miljøteknologi ferge Breistein-Valestrandsfossen (1 million).
Fylkesutvalet på Hotel Ullensvang

STEMMER: Fylkesutvalget stemmer på Hotel Ullensvang.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Sørger for trygg økonomisk styring

– Vi er glad for at det nå er hele seks partier som står bak fellesforslaget. Økonomien til fylkeskommunen er krevende. Vi har likevel funnet rom til å prioritere viktige tiltak, samtidig som vi sørger for en trygg økonomisk styring, sier Roald Kvamme, gruppeleder for Arbeiderpartiet, i en pressemelding.

Venstre og Sp fremhever sonestrukturen, som de mener vi forbedre kollektivtilbudet i hele Hordaland, blant de viktigste punktene i budsjettet. MDG sier i pressemeldingen at de har bidratt til å dra budsjettet i en grønn retning.

– Vi får fjernet nattaksten og innført selvforsvarskurs for jenter i skolen, som er to av flere viktige saker for SV, sier Aud Karin Oen, gruppeleder for SV.

Fylkesvei 540

ETTERSLEP: Fylkesvei 540 mellom Straume og Sandeid står på listen over veier som skal rustes opp i 2016.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Gjør ingenting med fylkesrådsmannens forslag

Men selv om de seks partiene også setter av 20 millioner kroner til «punktutbedring» og trygge skoleveier i budsjettforslaget sitt, noe Pål Kårbø (KrF) sier betyr mye for dem, gjør de ingenting med veivedlikeholdet i forhold til fylkesrådmannens budsjettforslag.

Rådmannen skriver i sitt budsjettforslag at det reelt sett er behov for 100 millioner kroner til dekkelegging i veivedlikeholdsbudsjettet, og at det øvrige vedlikeholdet det er behov for i 2017, beløper seg til 69 millioner kroner.

Men i budsjettet setter han bare av henholdsvis 38 og 9 millioner kroner på disse postene.

Denne prioriteringen støttes altså nå av flertallspartiene, noe som i praksis vil si at vedlikeholdsetterslepet økes med totalt 122 millioner kroner.

Vil asfaltere 100 kilometer mer

Frp støtter flertallets forslag til ny sonestruktur i kollektivtrafikken, men setter av mer penger til asfaltering. For å hente inn penger til dette, vil de selge mer fylkeskommunal eiendom, skriver Terje Søviknes i en pressemelding.

Partiet setter i sitt alternative forslag ikke av mer penger til den generelle vedlikeholdsposten, der behovet er 69 millioner kroner og budsjettforslaget er 9 millioner kroner, men bruker 60 millioner kroner mer til fylkesveivedlikehold.

Dette vil ifølge Søviknes gi ca. 100 kilometer ekstra asfaltering i forhold til rådmannens budsjettforslag.

Også Høyre tar til orde for mer asfaltering. De setter av 45 millioner mer til dette formålet i sitt alternative budsjett.