Hopp til innhold

Barnevernet må styrkes

Arbeiderpartiets tredjekandidat vil ha mer ressurser til barnevernet i små kommuner.

Hilde Magnusson Lydvo
Foto: Arbeiderpartiet

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Jeg mener det er viktig at vi gjør gode grep innen for rusomsorgen, at vi kan få en akuttmottak og at det er mulig å få behandling når den som er narkoman er motivert. Ellers er det viktig at sykehusene ikke har så knallharde budsjettkrav at det går utover pasientene. Eldreomsorgen vil gi oss store utordringer i årene som kommer, både ved at det blir flere eldre og at vi må få utdannet nok personell.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

–Bybanen er et viktig steg på veien, også tunnelen som bygges for tog til Arna vil avhjelpe noe.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Vi må tenke oss godt om før vi gjør slike store inngrep i uberørt natur, når det gjelder kraftlinjer i Hardanger har Ap sagt ja til sjøkabel. I slike saker blir det en avveining av økonomi og hvor berørt naturen blir og eventuelt innvirkning på reiseliv i området.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Det gjelder å se helheten i politikken. Jeg har alltid sympatisert med Ap, har tro på fellesskapløsninger og at det ikke er lommeboka til foreldrene dine som skal avgjøre hvilken skole du skal gå på. Vårt motto "alle skal med" er dekkende.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Jeg vil jobbe for å bedre barnevernet. Det gjøres mye bra i barnevernet i Norge, men vi har helt klart forbedringspotensiale, og jeg ser at små kommuner sliter med kravene til kompetanse og mulighet til å følge opp økonomisk krevende saker.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At de har de samme grunnverdiene for fellesskapløsninger i bunn for sin politikk.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Sv og Sp.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Frp er det partiet som i flest saker har et grunnleggende annet syn på hvordan vi skal organisere samfunnet vårt.