Hopp til innhold

Fra lokalpolitikk til hærfører

Anne-Grete Strøm-Erichsen har vært ute i hardt vær både som bergenspolitiker og som statsråd.

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

VIDEO: Hør hva forsvarsministeren mener om viktige Hordalandssaker. Trykk på bildet for å se video!

Nå er hun Arbeiderpartiets 1. kandidat i Hordaland til Stortingsvalget 2009.

Strøm-Erichsen jobbet som EDB-ingeniør før politikken tok all tid i 1995. Siden har hun blitt en sentral person i Arbeiderpartiet.

Vil forebygge sykdom

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Bedre samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene, herunder også et bedre samarbeid mellom sykehus og sykehjem. Vi må dessuten jobbe for bedre og flere sykehjemsplasser. Videre må vi satse mer på forebygning av sykdom, fremfor reparering i etterkant.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Utbygging av kollektivtrafikken. Vi må satse på flere kollektivfelt, hyppige avganger, og lavest mulig pris på våre kollektivtilbud. Bybanen må være ryggraden i vårt kollektivsystem, og denne må bygges mot alle bydeler, samt på sikt mot våre nabokommuner.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Så langt det er mulig, må vi ta miljømessige og estetiske hensyn.

Bybane og kollektivtrafikk

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Grunnverdiene i Arbeiderpartiet; frihet, likhet og solidaritet

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Mitt engasjement i politikken baserer seg på et sterkt ønske om et samfunn bygget på våre grunnverdier. Derfor blir det viktigste for meg å kjempe for en fortsatt utvikling av landet vårt i den retning som vi i regjering har jobbet for i fire år.

– Miljø og klimautfordringene er viktige, og dersom jeg skal nevne en konkret sak for Hordaland som jeg vil kjempe for i denne sammenheng, må det være å få bygget ut bybanen og kollektivtilbudet vårt.

– Arbeiderpartiets visjon om en rettferdig verden, en verden i fred og i økologisk balanse, hvor menneskene er frie og likestilte, er målet vi alltid skal strekke oss etter.

Vil samarbeide minst med Frp

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Partier som deler våre verdier, og som ønsker et samfunn basert på inkludering og fellesskap.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Våre regjeringspartnere i SV og Sp, og vi går til valg på en fortsatt rød-grønn flertallsregjering.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Frp.