Hopp til innhold

Ønsker sterkere lokalt helsetilbud

Yngstemann på Stortingets Hordalandsbenk vil ha gjenvalg for å kjempe for flere fastleger.

Dag Ole Teigen
Foto: Fred Jonny

Dag Ole Teigen var kommunestyre politiker i Fjell kommune da Anne-Grethe Strøm-Erichsen ble forsvarminister.

Nå er Teigen Arbeiderpartiets 4. kandidat i Hordaland og kan være ganske sikker på Stortingsplass også etter valget.

– Behold helseregionene

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Sykehusøkonomien må fortsatt styrkes, og vi må hindre at Frp og Høyre får gjennomslag for en løsning med ett statlig sykehusdirektorat i stedet for fire helseregioner, hvis den løsningen kan føre til en ny skjevdeling av Helse Vest.

– I tillegg trenger Hordaland flere fastleger og en sterkere kommunehelsetjeneste som både vil kunne gi pasientene bedre hjelp nærmere der de bor, og dessuten avlaste sykehusene ved f.eks. å ta imot ferdigbehandlede pasienter tidligere.

Styr trafikken utenom sentrum

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Bergensprogrammet med bybanen, ringvei Vest og gang- og sykkelstier er et viktig første skritt. Framover trenger vi flere miljøvennlige løsninger f.eks. med forlengelse av bybanen til Flesland, bydelene og på sikt til nabokommunene. Gjennomgangstrafikk bør ledes i korridorer utenfor Bergen sentrum. Bevilgningene til miljøvennlige samferdselsløsninger må økes framover, i tråd med ambisjonene i den ny Nasjonale transportplan.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Jeg støtter Hordaland Arbeiderparti sitt ønske om en ny kabelpolitikk. Personlig mener jeg at den planlagte kraftledningen Sima-Samnanger bør legges i jord-/sjøkabel gjennom Hardanger, og at f.eks. et system med anleggsbidrag burde kunne muliggjøre dette.

Samarbeider gjerne med KrF

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– At Arbeiderpartiet har en rettferdig og helhetlig politikk, som tar hensyn til alle.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Et bedre og tryggere helsevesen, gjennomføring av klimaforliket og en politikk både for å skape og å dele rettferdig.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Samarbeidsvilje og reelle ønsker om konstruktive løsninger. Den politiske avstanden må være overkommelig.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– SV, Sp, KrF.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Frp.