Hopp til innhold

Har kraft til å gjennomføre

Per Rune Henriksen har opplevd å være arbeidsledig. Arbeiderpartimannen vil jobbe for arbeid til alle.

Per Rune Henriksen
Foto: Arbeiderpartiet

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Samhandling mellom kommuner og helsevesen, flere sykehjemsplasser, styrket sykehusøkonomi

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Først og fremst må vi bygge ut et bedre kollektivtilbud med bybanen som bærebjelke. Bedre veiforbindelser til nabokommunene er også nødvendig, men om nødvendig må vi innføre restriksjoner som rushtidsavgift for å få persontrafikken over på kollektive transportmidler.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– For strekningen Sima-Samnanger mener jeg at sjøkabel gjennom Hardangerfjorden er den beste løsningen ettersom et luftspenn vil kunne være svært skjemmende i et viktig turistområde. Generellt mener jeg det må tas miljøhensyn og at jord og sjøkabel må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Først og fremst Arbeiderpartiets grunnsyn om solidaritet og demokrati. For meg er det også svært viktig at partiet alltid har satt arbeid til alle som første prioritet, og at partiet har kraft til å gjennomføre sin politikk.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Arbeid til alle er og blir det viktigste for meg. I tiden fremover vil det bli en tøffere situasjon på arbeidsmarkedet. Den internasjonale finanskrisen får konsekvenser for alle bransjer. Jeg har selv opplevd å gå lenge arbeidsledig, og har følt på kroppen de følgene det får for økonomien og livet for øvrig. Høy arbeidsledighet er en ulykke for landet og for dem som rammes.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At partiene har sammenfallende synspunkter i de politiske hovedlinjene.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Våre regjeringspartnere i SV og Sp, og vi går til valg på en fortsatt rød-grønn flertallsregjering.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Frp og Høyre.