Her blir byrådslederen «buet» ut

Byrådspolitikerne ble møtt med ukvemsord og stor motstand på Bryggen i Bergen i dag. Flere hundre var samlet til folkemønstring mot at Bybanen skal gå gjennom Verdensarvområdet.

buer ut byrådspolitikere

Frykten for at Verdensarven skal bli ødelagt er så stor at bybane-motstanderne møtte byrådspolitikerne med buing, «hytting» med nevene og ukvemsord under folkemønstringen på Bryggen i ettermiddag.

Det likte ikke byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

– Det er veldig bra med et stort engasjement, men grensen går ved «hytting» med neven og ukvemsord, sa hun under arrangementet i ettermiddag.

Den første folkemønstringen mot bybanen over Bryggen har i dag samlet hundrevis av mennesker.

De markerte sin motstand mot at Byrådet har bestemt seg for bybanetrasé over Bryggen.

Skuffet over hestehandel

– Vi føler at vedtaket til Bystyret er gjort på sviktende grunnlag. Mange i befolkningen er imot dette, sier Kim F. Lingjærde, styreformann i Stiftelsen Bryggen.

Han er skuffet over Arbeiderpartiet som gikk til valg på at Bybanen skulle i tunnel, snudde i det han kaller en politisk hestehandle etter valget i høst.

Kim F. Limgjærde

MOTSTAND: Styreleder i Stiftelsen Bryggen markerte sin motstand mot Bybanen i dag.

Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

– Har du tro på at dette kan reverseres?

– Ja, det har jeg absolutt. Det å legge Bybanen her er skandaløst og feil, mener han.

Innrømmer vanskelig sak

Anna Elisa Tryti innrømmer at dette er en vanskelig sak.

– Vi ønsker å få til den mest skånsomme løsningen, sier hun.

Men bystyrepolitikerne ble ikke møtt på skånsomt vis, men med pipekonsert.

– Hva synes du om mottakelsen her i dag?

– Jeg er stolt å glad over å være byrådsleder i denne byen.

Harald Schelderup sier han er stolt over at befolkningen bryr seg om byen, men mener det ikke er tid for å diskutere mer.

– Under Høyre var denne saken noe som representerte kaos. Nå må vi ta ansvar for å ta en beslutning, sier han.

Bryggen demonstrasjon

PIPER: Det var liten tvil om hva befolkningen følte.

Foto: Ole-Andre Lagmanndokk / NRK

– Dere gikk jo til valg på at den skulle i tunnel, hvordan er det å stå her å fronte det motsatte?

– Nå tror vi dette kommer til å bli en god løsning, og det er viktig at vi nå tar ansvar for å få tatt en beslutning, sier han.

Kan ikke reverseres

– Er det håp for motstanderne?

– Nå har vi lagt fram et forslag som bystyret skal fatte beslutning om. Blir det slik som byrådet anbefaler blir det bybane over Bryggen.

Harald Schelderup

BYRÅDSLEDER: Harald Schelderup setter pris på engasjement.

Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

Stiftelsen Bryggen peker på at dette ikke vil kunne reverseres i framtiden. Lingjærde sier området er altfor verdifullt til å få Bybanen over.

De vil ha en trafikkfri løsning over Bryggen.

– Dette er et verdifullt område. Vi vet at byens befolkning øker. I fremtiden må all trafikk vekk, sier Lingjærde.

.