Hopp til innhold

Helseministeren: – Ingen skal måtte dø før advarsler fra de ansatte tas på alvor

Bent Høie (H) er ikke trygg på at norske akuttmottak har god nok bemanning og kvalitet.

Bent Høie og Daniel

– VELDIG ALVORLIG SAK: Helseministeren gjentok at Daniels dødsfall på Haukeland er en sak han ser veldig alvorlig på. – Når de ansatte gir beskjed om at de er bekymret for pasientsikkerhet og kvalitet, så skal det blitt lyttet til og tatt på alvor, sa Bent Høie i Stortinget onsdag.

Foto: Scanpix / Skjermdump, NRK

Sykepleierne på akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus hadde i to år varslet nærmere 200 ganger om at bemanningen var så lav at den gikk utover pasientsikkerheten.

Så, i oktober i fjor, ble Daniel Nicolai Guldberg liggende alene på et rom i halvannen time, fordi de ansatte ikke hadde tid til ham. 43-åringen ble senere funnet død.

På Stavanger universitetssjukehus har ansatte slått alarm om at turnusen ikke går opp uten overtid og ekstravakter, og tirsdag trakk to ledere seg grunnet arbeidspress.

I Stortingets spørretime onsdag ble helseminister Bent Høie (H) konfrontert med saken.

– Er statsråden trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus, spurte Kjersti Toppe (Sp).

Det måtte statsråden innrømme at han ikke kunne svare ja på.

– Tilsynssaken ved akuttmottaket på Haukeland og Helsetilsynet sitt landsdekkende tilsyn i 2016 til 2018 viser at det fortsatt er forbedringsområder på landets akuttmottak, svarte Høie.

Kjersti Toppe

FRYKTER FOR PASIENTSIKKERHETEN: Kjersti Toppe (Sp) stilte spørsmål til helseministeren.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kun endring etter Daniels død

Høie sier klinikkledelsen i Stavanger sammen med tillitsvalgte og verneombud jobber med å utvikle en bedre turnus.

Toppe viste til de 134 varslene som sykepleierne i fjor sendte ledelsen om lav bemanning på akuttmottaket på Haukeland. Over hundre av dem kom før Guldbergs død 15. oktober.

– På Haukeland ble det kun en endring etter at det hadde skjedd et dødsfall, sa Toppe.

– Spørsmålet jeg får, fra folk i helsevesenet, er om det er nødvendig at det skjer et dødsfall før en får økt grunnbemanningen i akuttmottaket, når det blir varslet om underbemanning som er til fare for pasientsikkerheten, sa Toppe.

Høie ga ingen lovnader om økt bemanning i Stavanger, men forsikret Sp-representanten om at ansatte skal lyttes til.

– Det skal ikke være nødvendig at det skjer en alvorlig hendelse. Når de ansatte gir beskjed om at de er bekymret for pasientsikkerhet og kvalitet, så skal det blitt lyttet til og tatt på alvor, i alle landets sykehus, uavhengig av hvilken avdeling det er.

Eivind Hansen legger fram Daniel-saken på styremøte i Helse Bergen

FIKK KRITIKK: Eivind Hansen la frem Daniel-saken i styremøtet til Helse Bergen i desember. Etterpå fikk han kritikk fra styret for ikke å ha grepet inn tidligere og sørget for god nok bemanning på akuttmottaket.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Haukeland-sjef: – Trygg på pasientsikkerheten

Audun Lysbakken (SV) har også stilt spørsmål om Guldbergs dødsfall. Høie gjentok onsdag at det er helseforetakene som har ansvar for forsvarlig bemanning ved akuttmottakene.

Tirsdag fortalte NRK at Haukeland fra 1. mars øker bemanningen på akuttmottaket, og at sykepleierne og legene i stor grad er fornøyde.

Sykehusdirektør Eivind Hansen, som fikk kritikk av styret etter dødsfallet, sier tiltakene de nå har gjort vil gi god nok pasientsikkerhet.

– Vi setter inn tiltak for å redusere risiko og sikre god pasientbehandling. Jeg er trygg på at tiltakene i handlingsplanen, herunder styrking av bemanningen, vil gi god nok pasientsikkerhet, sier Hansen til NRK.

I Stavanger må de nå beordre ansatte til å ta vakter på akutten. Ansatte mener de blir pålagt for mange ekstravakter og for mye overtid. På akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus har ansatte gjennom mer enn to år varslet ledelsen om bemanningsproblemene og risikoen i akuttmottak. I 2018, til og med november, var det innlevert 134 avviksmeldinger. Etter et dødsfall i akuttmottaket har fylkeslegen i Hordaland anbefalt politietterforskning. Er statsråden trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus?

Kjersti Toppes spørsmål til statsråden i spørretimen 13.02.18