Gutter lar seg mobbe i stillhet

Opp mot 70 prosent av gutter som blir mobbet i skolen lar være å si ifra. Undersøkelsen er gjort av Uni Research i norske ungdomsskoler.

Mobbing i skulen

VARSLER IKKE OM MOBBING: Flertallet av guttene sier ikke fra.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Til sammen 15.000 ungdomsskoleelever er intervjuet i den nye undersøkelsen. Ortun ungdomsskole i Fyllingsdalen i Bergen er en av skolene som har deltatt. Der er elevene i 8. klasse langt fra overrasket over resultatene.

– Jeg tror de føler det er litt flaut å si ifra. Det er lett for at de da får kommentarer fra de andre guttene.

– Samtidig er det jo ganske dumt av dem at de ikke varsler. Da er det lett for at mobbingen fortsetter, er noen av svarene NRK får på skoleplassen.

Rektor bekymret

På flere av skolene fant forskerne at opp mot 70 prosent av guttene lar være å varsle voksne. For jentene er situasjonen langt bedre.

Likevel er rektor Stein Larsen ved Ortun ungdomsskole bekymret:

Veldig ofte er det sånn at ingen har sett eller opplevd noen ting i forbindelse med mobbingen. Foreldrene er ikke bekymret og har heller ikke hørt noe. Vi på skolen har ikke observert noe og adferden i klasserommet er ikke blitt endret. Så dette er noe de tier helt stille om.

Stein Larsen

BEKYMRET: Stein Larsen er rektor ved Ortun skole i Bergen.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Tror ikke de får hjelp

André Baraldsnes er en av dem som har utført undersøkelsen. Han er blant landets fremste eksperter på mobbing og tror det er frykten for at ting skal bli verre og ikke bedre som spiller inn.

I undersøkelsen svarer nemlig mange av guttene at de ikke tror de kommer til å få den hjelpen de trenger dersom de varsler om mobbingen.

– Dessuten har vi det fenomenet at mobbing ofte blir forbundet med en følelse av at det er et eller annet galt med en selv, som gjør at man blir utsatt for mobbing, sier Baraldsnes til NRK.

André Baraldsnes

– GUTTER FRYKTER KONSEKVENSENE AV Å VARSLE: André Baraldsnes i Uni Research er blant Norges fremste eksperter på mobbing.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Redde for hevn

Mange av guttene svarer også at de er redde for at mobberne skal hevne seg dersom de sier ifra. Det tror også elevene ved Ortun ungdomsskole er tilfelle.

– Hvis de som mobber er store og sterke så kan det godt tenkes at de lar være å varsle fordi de er redd for å bli skadet.

Samtidig hevder ekspertene at det å la være å gi beskjed kan få store konsekvenser.

– Det vi vet er at det kan føre til både fysiske og psykiske helseplager hvis mobbingen fortsetter over tid, sier André Baraldsnes i Uni Research.

En holdningsendring må til

Uni Research har sett nærmere på hvordan man i fremtiden kan få flere til å varsle om mobbingen.

– Et langsiktig systemarbeid over tid med en tydelig holdning fra de voksnes side, som etter hvert flyttes over til barna, er det som skal til, sier André Baraldsnes.