Nå får Bergen egen plan mot mobbing i barnehagen

Én av ti barn blir mobbet i barnehager, viser forskning. Nå vil bystyret i Bergen få på plass en plan for å bekjempe mobbingen blant de minste.

Barn leker i barnehage

MOBBING BLANT BARN: Det er forsket lite på omfanget, men forskere mener at mobbing rammer mer enn hvert tiende barnehagebarn. Illustrasjonsbilde.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

– Hvis barn ikke har det trygt og godt, føler tilhørighet og får seg venner, så spiller ikke det andre vi gjør for barna noen rolle, sier bystyrerepresentant Linn Katrin Pilskog (Ap).

Hun fikk onsdag med seg hele bystyret i Bergen om å få på plass en plan mot mobbing i barnehager.

– Det har ikke vært så mye snakk om mobbing i barnehager, det tror jeg handler om at det er forholdsvis nytt sammenlignet med skoler, sier Pilskog.

Tenk hvordan Donald Trump kunne vært fyllt med kjærlighet hvis han hadde gått i en barnehage i Bergen.

Pål Hafstad Thorsen, skolebyråd

Mobbes i barnehagen

I en undersøkelse fra NTNU (ekstern lenke) oppga tolv prosent av de spurte barnehagebarna at de ofte ble plaget av andre barn i barnehagen. Også forskning fra Universitetet i Agder viser at små barn opplever mobbing, og at voksne ofte ikke tar dette på alvor.

I vår la regjeringen frem en tiltakspakke mot mobbing i skoler og barnehager. De fleste tiltakene er rettet mot mobbing i skolen, men kompetanseheving blant ansatte i barnehager ble trukket frem som et tiltak som skal gi bedre forutsetninger for å håndtere mobbing blant de yngste.

I forslaget fra Pilskog åpnes det for at Bergens allerede eksisterende byombud kan fungere som en uavhengig tredjepart i mobbesaker, dersom man ikke klarer å håndtere mobbingen internt i barnehagen.

Linn Katrin Pilskog

VIL HA TILTAK: Linn Katrin Pilskog mener man må ta grep for å bekjempe mobbing i barnehagene.

Foto: Christian Lura / NRK

Hva som blir innholdet i mobbeplanen utover dette, er foreløpig ikke klart. Bystyrerepresentant Didrik Fasmer (H) mener det ligger et stort ansvar på de ansatte i barnehager.

– Å ha evne til å ta vare på de barna som ikke er så sjarmerende og store deler av tiden er ganske uspiselig, er det som er utfordrende. Å ta vare på de positive, snille barna er ikke vanskelig for noen, sa Fasmer.

Karateristikken fra Fasmer klinger ikke helt bra i Pilskog sine ører:

– Ingen barn er uspiselige, men barn utvikler mer eller mindre hensiktsmessige måter å tilnærme seg andre barn på. Derfor er det alltid de voksnes ansvar å lære barna god sosial kompetanse og å forebygge mobbing, sier hun.

Mener gode opplevelser er viktig

Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen mener gode opplevelser i barnehagen betyr mye for hvordan et barn blir som voksen.

– Datteren min gleder seg hver dag til å gå i barnehagen, og her om dagen ble hun møtt i barnehagen av mange andre barn som sto klar for å gi henne en klem. Tenk hvordan Donald Trump kunne vært fylt med kjærlighet hvis han hadde gått i en slik barnehage i Bergen, sa Thorsen.