Elever på yrkesfag er langt mer utsatt for mobbing

– Man kan få blikk og kommentarer, for eksempel på at man ikke har det mest avanserte utstyret eller den beste uniformen, sier elevrådsleder.

Sveising

MOBBES MER: Elever som har valgt å gå yrkesfag på videregående er mer utsatt for mobbing enn elever som går studiespesialisering, viser en ny rapport.

Foto: Espen Torgersen / NRK

– På yrkesfag er det neste tre ganger så mange elver som opplyser at de blir mobbet på skolen. Det syns jeg er kjempealvorlig, sier Mari-Kristine Morberg, mobbeombud i Hordaland.

I en ny rapport har hun sett på tall for hvor mange ungdommer i videregående skole som oppgir at de blir mobbet.

Høsten 2015 opplyste over tre prosent av de spurte elevene på yrkesfag at de ble mobbet, mot bare én prosent av elevene som tar studiespesialisering.

Tendensen er den samme over hele landet, sier Moberg.

– De stedene det er mye mobbing, handler det om kultur. For eksempel om hvilken omgangsform man har og hvordan man snakker til hverandre. I de sakene jeg har behandlet er digital mobbing også en del av det, sier Morberg.

På byggfag kan det være fordi man ikke har det mest avanserte utstyret eller den beste uniformen. Om man går frisør kan det være fordi man har klippet litt dårligere enn andre den dagen.

Emil Nyborg, elevrådsleder

Emil Nyborg

TAR DET PÅ ALVOR: Elevrådsleder på Årstad Emil Nyborg håper de kan få ned andelen som opplever mobbing på videregående.

Foto: Siri Løken / NRK

Blikk og kommentarer som sårer

På Årstad Videregående skole, Bergens største yrkesskole, er de usikre på hva som er årsaken til at det er mer mobbing på yrkesfagslinjer.

– Andelen som blir mobbet i videregående skolen er ikke veldig høy, men det at tre ganger så mange elver på yrkesfag føler seg mobbet er et problem og en utfordring for oss, sier rektor Sigurd Trageton.

– Vi har en del ting vi jobber med generelt for å forebygge mobbing, også prøver vi å være rask oppe i situasjonen når vi oppdager at noe ikke er som det skal, fortsetter han.

Undersøkeselen viser også at lærlinger opplever mobbing oftere enn dem som går på skole (se faktaboks).

Elevrådsleder på Årstad Emil Nyborg har selv opplevd å bli mobbet på barneskolen. Derfor er arbeid for å forhindre mobbing noe han har brukt mye tid på som elevrådsleder.

Han trekker frem flere eksempler på situasjoner der mobbing på yrkesfag oppstår.

Man får blikk og kommentarer, for eksempel på byggfag om man ikke har det mest avanserte utstyret eller den beste uniformen. Eller om man går frisør og har klippet litt dårligere enn andre den dagen, sier Nyborg.

– Det er vanskelig å forhindre dette, men det vi kan alltid gjøre tiltak som gjør at det blir mindre mobbing, sier Nyborg.

Mari-Kristine Morberg

– INNSATSOMRÅDE: Mari-Kristine Morberg er ett av fire mobbeombud for videregående skoler i landet.

Foto: Hordaland fylkeskommune

Krever innsats mot mobbing

I dag presenterer Morberg, som er et av få mobbeombud i landet, mobbetallene og sine erfaringer for skolepolitikerne i Hordaland.

– Dette må være et innsatsområde, for krenkelsene skjer i økende grad på nett. Både i Hordaland og i resten av landet, sier Morberg.

Også leder av opplæringsutvalget i Hordaland fylkeskommune Emil Gadolin mener at noe må gjøres.

– Dette må vi politikere ta på stort alvor og følge opp i samarbeid med skolene. Jeg forventer som leder av opplæringsutvalget at dette følges opp med konkrete tiltak, sier han.