Hopp til innhold

Gir sykepleiere intensivopplæring for å være forberedt på nye smittebølger

Spesialsykepleiere over hele landet er satt tilbake på skolebenken for å forberede seg på fremtidige pandemitopper. Over 3000 sykepleiere har fått internopplæring.

Ivar Larsen og hans sykepleierkollegaer deltar på kurs.

KORONAKURSES: Ivar Larsen og hans sykepleierkollegaer får opplæring i intensivpleie.

Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

– Her skal man forsøke å hente noen gamle kunnskaper som ligger langt bak i hjernen, og forsøke å se for seg noen arbeidssituasjoner som man ikke omgås til vanlig, forteller anestesisykepleier Ivar Larsen.

Han er en av 60 sykepleiere ved Haukeland universitetssjukehus som nå er i gang med opplæring i hvordan man holder alvorlig syke koronapasienter i live.

Helsedirektoratet har sagt at det haster med å bygge opp god tilgang til sykepleiere med intensivkompetanse.

Flere av de regionale helseforetakene har iverksatt tiltak, og til sammen har over 3000 sykepleiere gjennomgått internopplæring.

Spesialsykepleiere får opplæring i bruk av respirator

FORBEREDT: Opplæring av sykepleierne skal gjøre dem bedre rustet til å hjelpe de sykeste pasientene, både nå under koronapandemien, men også under fremtidige kriser.

Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

Bruker 30 millioner kroner

Overlege Hans Flaatten var en av flere eksperter som kritiserte intensivkapasiteten ved norske sykehus ved begynnelsen av pandemien.

Nå står hans egen avdeling overfor en storsatsing på opplæring i håp om å være bedre rustet for fremtidige kriser.

– Det er de aller sykeste, de sykeste av de sykeste som kommer til oss på intensivseksjonen, forteller Siril Iren Sagstad.

Hun er seksjonsleder på intensivmedisinsk seksjon ved Haukeland universitetssjukehus, som nå bruker 30 millioner kroner på å styrke intensiv- og overvåkningskapasiteten.

– Hvis det blir mange flere tilfeller av covid-intensivpasienter så trenger vi tilførsel av personell, forteller Sagstad.

60 sykepleiere på opplæring

Et smitteutbrudd på sykehuset kan også sette kapasiteten på prøve. I desember ble flere ansatte satt i karantene etter et utbrudd ved infeksjonsseksjonen.

I denne omgang skal 60 operasjons- og anestesisykepleiere få en oppfriskning i å tenke og arbeide som en intensivsykepleier. På den måten kan sykehuset flytte på personell i en krisesituasjon.

– Det er viktig fordi de lettere kan komme inn i kohorten og jobbe på intensiven, sier seksjonslederen.

Seksjonsleder ved intensivmedisinsk seksjon, Siril Iren Sagstad.

STORSATSING: Siril Iren Sagstad er seksjonsleder ved intensivmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus, der det nå skal brukes 30 millioner kroner på å styrke kapasiteten på intensivavdelingen.

Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

Bygges opp på kort sikt

Helseregionene har utviklet egne opplæringsprogram for behandling av svært syke koronapasienter.

Målet er å bygge opp avdelingene på kort sikt.

– Internopplæringen erstatter ikke kompetansen til en intensivsykepleier, men er et viktig tiltak dersom helsetjenesten raskt må mobilisere for høyere intensivkompetanse ved en pandemi-topp, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, spår tøffe vårmåneder. De ekstra hendene kan komme godt med dersom de nye muterte virusvariantene får fotfeste.

– Det er nødvendig at ressursene benyttes godt i sykehusene, spesielt i en krise, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Randi Moen Forfang.

Respirator

FORBEREDT: Opplæring av sykepleierne skal gjøre dem bedre rustet til å hjelpe de sykeste pasientene, både nå under koronapandemien, men også under fremtidige kriser.

Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

Gir mening til livet

Ivar Larsen har lang erfaring som anestesisykepleier, og er vant til å jobbe i vanskelige situasjoner.

Et par måneder før den første koronanedstengningen reiste Larsen til Samoa. Der jobbet han med den alvorlige og svært dødelige meslingepidemien som rystet det lille øysamfunnet.

Larsen sier det har vært gode erfaringer å ha med seg i arbeidet med kritisk syke koronapasienter.

– Man finner en mening i livet og en plass i samfunnet som jeg tror er viktig og nyttig, forteller han.