Hopp til innhold

Gikk i fakkeltog for tryggere E16

Flere hundre mennesker aksjonerte for den ras- og ulykkesutsatte europaveien mellom Bergen og Voss. – Vi blir bare mer og mer redde for hva som kan skje, sier initiativtaker Laila Himle.

Fakkeltog på Stanghelle for E16

AKSJON: Folk møtte opp med plakater og fakler for å vise at de har ventet lenge nok på en avgjørelse om rasfarlige E16.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Hun gikk i dag fremst i fakkeltoget som samlet over 500 mennesker på Stanghelle i Vaksdal kommune. Menneskene som daglig bruker europaveien, er lei å leve i frykt.

Nå krever de at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer med en avgjørelse for hva som skal skje med hovedveien mellom Oslo og Bergen E16. De vil ha avgjørelsen på bordet før jul.

– Det er viktig for å få E16 inn i Nasjonal transportplan neste år, sier Himle.

Laila Himle kjører bil, bilde ut frontrute. Vei med rasskilt, næ steinblokk i fjellvegg. Næ tenning av fakkel, Himle med ropert, Folkemengde med fakler og plakater. Plakat "me har ingen å mista", tilt opp til folk. Folk i tog. Skilt med Stanghelle iforgrunnen, veien og folkemengde i bakgrunnen.

AKSJON: Opp mot 600 mennesker møtte opp for å gå i fakkeltog for E16 og Bergensbanen mellom Voss og Bergen.

– Det er russisk rulett

I tillegg til høy forekomst av alvorlige trafikkulykker, er europaveien mellom Bergen og Voss også svært rasfarlig. Siden 2003 har det gått over 200 ras på strekningen ifølge Vegvesenet.

Himle sier til NRK at veien skremmer henne.

– Jeg velger faktisk å ikke se opp i lien, for jeg er redd for alt som kan skje. Enten det er ras, steinblokker eller at veien forsvinner. Og det er også mye trafikk.

– Det er så mange farer på denne veien. Det er som å kjøre russisk rulett.

Laila Himle fremst i fakkeltoget for E16

Initiativtaker Laila Himle fremst i fakkeltoget.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Overveldet over oppmøtet

Ideen til et fakkeltog fikk hun spontant etter å ha sett en tv-sak i TV2-nyhetene av en stor stenblokk som er under overvåking rundt hundre meter oppe i fjellsiden over Stanghelletunnelen.

– Da sa det bare «klikk» inne i hodet mitt. De fleste tør ikke tenke over hvor farlig det er, for da må man kanskje slutte å kjøre her. Så ille er det faktisk, sier Himle.

Hun er overveldet over at mellom 500 og 600 mennesker møtte opp søndag ettermiddag.

– Det er helt fantastisk.

Ras ved Stanghelle E16

KNUST: Tunnelmunningen på østsiden av Stanghelletunnelen ble fullstendig knust av et steinras våren 2013.

Foto: Karl Martin Valestrand

– Mål om beslutning før nyttår

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har flere ganger besøkt den ulykkesutsatte veistrekningen de siste to årene. Han forstår aksjonen fra innbyggerne.

– Engasjementet er upåklagelig. Jeg forstår veldig godt at de er utålmodige. Nå har vi har fått utredninger og ekspertuttalelser. De har vært motstridende så det har tatt tid.

– Men vi har et mål om å ta en trasèbeslutning i løpet av høsten, sier Solvik-Olsen til NRK.

– Men får dere en stor utbedring av E16 og Bergensbanen inn på NTP neste år?

– Det blir for tidlig å konkludere. Det er fagetatene som gjør de vurderingene, så det blir feil av meg å diktere de. Men jeg vet at Jernbaneverket og Vegvesenet selv er veldig opptatt av at strekningen utbedres.

Eirik Haga og Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h) har besøkt E16 i Hordaland mange ganger. Her sammen med Vaksdal-ordfører Eirik Haga da det gikk to jordskred på to uker i kommunen.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Ulike trasévalg

Fem ulike alternativ for ny E16 har vært diskutert, men en prisvariasjon fra 2,8 milliarder til 55 milliarder kroner. De fleste instanser stiller seg bak K5-alternativet: