Hopp til innhold

Går mot WHOs anbefaling – forskere vil gi fattige land større del av koronavaksinen

Forskningsgruppe mener land med dårlig helsesystem og mange fattige må få flest covid-19--vaksiner når den er klar. – Vi håper WHO lytter, sier nordmann som har bidratt i forskningen.

Testing av koronavaksine.

KORONAVAKSINE: En vaksine mot covid-19 er ventet å være klar tidlig neste år.

Foto: Ted S. Warren / Ted S. Warren

I en artikkel som ble publisert i tidsskriftet Science ved midnatt, argumenterer ti forskere på medisinsk etikk fra ulike steder i verden for at WHOs forslag til fordeling av en koronavaksine vil slå urettferdig ut.

WHO har foreslått å fordele koronavaksinen etter antall helsearbeidere og hvor mange i befolkningen som er i høyrisikogruppen. Det vil som regel være eldre og personer med kroniske sykdommer.

– En slik fordeling vil gå ut over de fattige landene, sier professor i medisinsk etikk Ole Fritjof Norheim ved Universitetet i Bergen.

Ole Fritjof Norheim, UiB

ARGUMENTERER: Professor i medisinsk etikk ved UiB, Ole Fritjof Norheim, håper Verdens helseorganisasjon vil lytte til forskernes argumenter rundt en rettferdig fordeling av koronavaksinen.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Mener rike land favoriseres

Han er blant de ti filosofene og etikerne som gjennom hele sommeren har jobbet med et forslag til rettferdig fordeling av en covid-19 vaksine.

– Hvis vi fordeler etter hvem som har flest eldre og flest helsearbeidere, vil de rike landene tjene på det. Det kan igjen føre til at ulikheten mellom landene forsterkes, sier Norheim.

I artikkelen tar forskerne til orde for et mer rettferdig system som både stimulerer økonomien og som gir ekstra prioritet til land med et dårlig helsevesen og økt fattigdom som følge covid-19.

Science, artikkel om koronavaksine og rettferdig fordeling

ANERKJENT: Ved midnatt ble artikkelen publisert i det anerkjente tidsskriftet Science.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

I tillegg mener de at et land som India bør få en større andel av vaksinen, mens rike land som USA kun bør få en andel som gjør at man klarer å stoppe pandemien.

– I India bor veldig mange tett som er hardt rammet av covid-19. Det er mest nyttig for dem å få en større andel av vaksinen.

Forskerne mener WHOs kriterier fører til en favorisering av rike land med en høy andel kronisk syke.

– De fattige landene har en yngre befolkning og ikke like mange kronisk syke. Derfor kan de komme dårligere ut med disse kriteriene. Samtidig må man se på hvor hardt rammet landene er av pandemien, sier Norheim.

Vil påvirke WHO

UiB-professoren argumenterer også for at land i Afrika sør for Sahara bør prioriteres når koronavaksinen er klar og skal fordeles på det globale markedet.

– Hvor sannsynlig er det at disse argumentene blir hørt?

– Vi ønsker å påvirke både WHO og Covax, som nå er i ferd med å lage kriteriene for fordeling. Vi håper de vil lytte til argumentene.

Vaksinesamarbeidet Covax har gått inn for at lavinntektsland skal få vaksiner som dekker minst 20 prosent av befolkningen, uavhengig av antall helsepersonell og sårbare grupper.

Forskerne kritiserer også denne tilnærmingen, fordi de mener det kan føre til en sløsing av vaksiner.

De ønsker også å legge press på legemiddelindustrien og private legemiddelselskap.

Flere av selskapene har sagt at de skal fordele vaksinen rettferdig, men ingen av dem har sagt hva en rettferdig fordeling betyr, sier Norheim.

Science er et av verdens ledende tidsskrift på nye oppdagelser innen forskning og vitenskap

Norheim forteller at magasinet, med hovedsete i USA, kun har brukt tre uker fra de fikk artikkelen til den ble publisert ved midnatt natt til fredag.

– Det er helt spesielt. Vi tror de ser at dette er en viktig artikkel, sier professoren.

Les også: