Forsvaret krever 15 milliarder etter fregattforliset

Forsvaret mener klasseselskapet DNV GL har ansvaret for at KNM «Helge Ingstad» sank og vil kreve 15 milliarder kroner i erstatning.

Fregatt festet med vaiere

KREVER ERSTATNING: Staten har stevnet klasseselskapet DNV GL for 15 milliarder etter ulykken i 2018.

Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

I november i fjor stevnet staten klasseselskapet DNV GL etter fregattulykken som skjedde ved Øygarden 8. november 2018.

Ifølge Teknisk Ukeblad krever forsvaret 15 milliarder kroner i erstatning.

Dette er den andre av i alt to rettssaker som er planlagt neste år etter den dramatiske kollisjonen for snart to år siden.

I tillegg til søksmålet mot klasseselskapet har staten gått til sak mot eieren av tankskipet «Sola TS» der skyldansvaret skal fordeles mellom KNM «Helge Ingstad» og tankskipet.

Havarikommisjonen konkluderte i fjor blant annet med at opplæringen av brobesetningen på fregatten var mangelfull.

Rettssaken mot eieren av tankskipet skulle egentlig startet i september i år, men ble utsatt til mars neste år da partene trengte mer tid til saksforberedelse.

Mener feil burde blitt oppdaget

I Havarikommisjonens foreløpige rapport om ulykken ble det avdekket at vann fra generatorrommet trengte inn i girrommet gjennom hule propellaksler.

Forsvaret mener DNV GL burde ha avdekket dette, skriver Teknisk Ukeblad.

Vannfyllingen gjorde skaden mer omfattende og førte til beslutningen om at mannskapet måtte forberede evakuering.

Klasseselskapet DNV GL (tidligere Veritas) ga i 2017 KMN Helge Ingstad nytt klassesertifikat fram til 2021. Godkjenningen kom etter en 5-årskontroll gjennomført i 2016.

På dagen ett år etter ulykken ble stevningen sendt. Rettssaken ble i vår stanset i påvente av en endelig rapport fra Havarikommisjonen.

Ny tid for hovedforhandlingene i Oslo tingrett er satt fra 21. september til 29. oktober neste år.

– Grunnløst krav

Kommunikasjonssjef Chalotte Bjørn i DNV GL – Maritime Nord-Europa bekrefter stevningen til Teknisk Ukeblad.

Hun forklarer at klasseopptaket er basert på tegninger og informasjon som de mottok fra Forsvaret.

– Vi har gått grundig gjennom saken og mener kravet er grunnløst. Det foreligger ikke noe ansvarsgrunnlag, og det er heller ingen årsakssammenheng mellom det klasseopptaket DNV GL hadde ansvaret for og Helge Ingstads forlis og påfølgende tap, skriver hun.