– Jeg sitter igjen med en god følelse

Tidligere Kosovo-soldat Hans Bjarne ble kalt inn til møte med veteraninspektøren i Forsvaret. – Det var et veldig positivt møte, forteller han.

Robert Mood og Hans Bjarne

GOD DIALOG: Både veteraninspektør Robert Mood (t.v) og Hans Bjarne var fornøyde med møtet.

Foto: Jørgen Eide

– Vi hadde en god dialog. Jeg er spent på å følge de konkrete tiltakene Forsvaret sier at de nå skal gjennomføre, sier Hans Bjarne i det han kommer ut fra møtet med den øverste sjefen for veteranene i Forsvaret, Robert Mood.

Hans Bjarne jobbar til dagleg som dykkar

BLE INNKALT: Hans Bjarne fikk invitasjon til møtet etter at han snakket til NRK om sine bekymringer.

Hjernesvulsten til Hans Bjarne

BLE SYK: Hans Bjarne fikk en stor svulst på hjernen noen år etter at han var i Kosovo. Flere Kosovo-veteraner har meldt om lignende sykdommer.

Foto: Privat

– Jeg fortalte Mood min historie, og hva jeg har gått gjennom. Han har informert meg om tiltak som skal iverksettes, mye på bakgrunn av denne saken, forteller den tidligere Kosovo-soldaten.

– Ville høre historien med hans ord

Hans Bjarne fikk en svulst på hjernen noen år etter at han tjenestegjorde i Kosovo. Han har stilt spørsmål om svulsten kan skyldes stråling fra utarmet uran under utenlandsoppholdet.

Veteranen sendte flere bekymringsmeldinger til Forsvaret, uten å få noe svar . Etter at veteraninspektør Robert Mood hørte hans historie, innkalte han Hans Bjarne til et møte.

– Jeg ønsket å høre historien hans med hans egne ord. Han er en kollega som har en historie som kan gi oss lærdom når vi jobber videre med slike typer saker, sier Mood.

– Historien til Hans Bjarne er uttrykk for at tjenestegjøring på Balkan kanskje er noe vi bør se nærmere på., legger han til.

Les også: Skal helsesjekke Kosovo-soldater

Skal se nærmere på risikoene

I forkant av møtet var Hans Bjarne spent på hva veteraninspektøren ønsket å vite, hvordan han tenker veien videre, og hva han kan gjøre i denne saken.

– Hans Bjarne veldig opptatt av at aktuelle risikoer som han kan ha vært utsatt for, både på Balkan og i sin tjeneste i Forsvaret, blir holdt øye med. Slik har man mulighet til å treffe tiltak, dersom man ser om det er risikoer som må tas mer alvorlig. Dette skal vi nå iverksette helt spesifikt, sier Mood.

I etterkant av møtet med veteraninspektøren sitter Hans Bjarne igjen med følelsen av at Forvsaret tar saken hans alvorlig.

– Jeg har fått inntrykk av at de er veldig interessert i å ta vare på veterenane etter endt utenlandstjeneste. Jeg sitter igjen med en god følelse, og det var et positivt møte for meg personlig, sier Hans Bjarne.

Les også: Flere Kosovo-veteraner frykter at stråling har gjort dem syke