Hopp til innhold

Forsinkelser i helikoptertrafikken grunnet undersøkelser etter landingsuhell

Helikopter av typen som frakter norske oljearbeidere spant rundt og skar hull i skotsk plattform. Nå har produsenten igangsatt undersøkelser av alle helikoptre av samme type.

S92 West Franklin helikopter hull i dekk

SPANT RUNDT: Her er helikopter fortøyd på West Franklin-dekket etter å ha kommet ut av kontroll under landingen. Helikopter laget store merker i dekket under landingen.

Foto: OGP

Undersøkelsene førte til full stans i helikoptertrafikken på norsk sokkel tirsdag formiddag.

Det var i romjulen et helikopter spant rundt og tok borti dekket under landing på en ubemannet oljeplattform i Nordsjøen.

Hendelsen skjedde 28. desember på West Franklin-plattformen på skotsk sokkel, like over grensen fra den norske.

Ulykkeshelikopteret kom fra selskapet CHC, som også hadde helikopteret som styrtet ved Turøy, og var av typen Sikorsky S-92.

Helikopteret fikk skade på hjulene, og plattformdekket fikk også store, synlige skader.

Et øyevitne har ifølge bransjenettstedet oilandgaspeople.com forklart at helikopteret måtte foreta en nødlanding, og at helikopteret spant ukontrollert rundt under landingen. Et annet vitne har forklart at han så helikopteret skjære hull i dekket.

S92 West Franklin hull i dekket

STOR FLENGE: Et vitne har forklart at han så helikopteret lage denne flengen i dekket på plattformen under landing.

Foto: OGP

«Uventet kontrollrespons»

Helikopteret klarte til slutt å lande, og ingen av de elleve personene om bord, ni passasjerer og to fra besetningen, kom til skade.

CHC har bekreftet at helikopteret opplevde «uventet kontrollrespons under siste fasen av landingen på en offshoreplattform».

– Besetningen reagerte umiddelbart i tråd med opplæringen, og helikopteret ble landet og stengt av, sier en talsmann for CHC Helicopter til Oil and Gas People.

Selskapet har igangsatt undersøkelser av helikopteret.

– Vi har tett kontakt med helikopterprodusenten og vil holde kunder og andre operatørselskaper fortløpende orientert når det kommer nye opplysninger, sier talsmannen.

S92 West Franklin helikopteret

FORTØYD: Her står S-92-helikopteret fortøyd etter hendelsen på West Franklin på skotsk sokkel.

Foto: OGP

Havarikommisjon koblet inn

Storbritannias statlige havarikommisjonen for luftfart, Air Accident Investigation Branch, melder at de har sendt et team til Aberdeen, der helikopteret nå er brakt i land, for å undersøke det.

Ifølge STV News fokuserer kommisjonen på å finne ut om hendelsen skyldes feil på halerotoren.

Oil and Gas People har imidlertid snakket med flere kilder i bransjen som mener en feil på halerotoren er usannsynlig. De mener den «uventede responsen» fra helikopteret enten skyldes teknisk feil eller tap av halerotoreffekt som følge av vær- og vindforhold.

Alle helikoptre undersøkes

Tirsdag var helikoptertrafikken både på norsk og skotsk sokkel rammet av forsinkelser grunnet undersøkelser som gjennomføres i etterkant av ulykken.

– Det skal gjøres inspeksjoner etter den hendelsen på skotsk sokkel, og vi har fått beskjed om at det må påregnes forsinkelser, sier Morten Eek, pressetalsmann i Statoil.

– Som en oppfølging av hendelsen har produsenten sendt ut et pålegg om at det skal utføres inspeksjon av alle helikoptre av denne typen. Det vil medføre forsinkelser, sier Eek.

S-92 er den eneste helikoptertypen som driver tilbringertjeneste på norsk sokkel, etter at Super Puma ble satt på bakken etter Turøy-ulykken. Statoil har 13 Sikorsky S-92-helikoptre i flåten; seks i Bergen, to i Stavanger, to i Kristiansund og ett henholdsvis i Florø, Brønnøysund og på Statfjord B-plattformen.

S92 West Franklin hjul og hull i dekket

HULL: Hendelsen ga skader både på helikopterhjulene og dekket.

Foto: OGP

– Flyprogrammet for hele uken forskyves

Mandag sendte Sikorsky ut en oppfordring om at alle helikoptrene av typen som var involvert i ulykken i Skottland undersøkes. Helikopterselskapene CHC og Bristow tar seg av undersøkelsene.

Morten Eek

Morten Eek i Statoil

Foto: Mathias Oppedal / NRK

I 12-tiden tirsdag er helikopteret i Brønnøysund ferdig kontrollert, og undersøkelsene er også i gang i Bergen, opplyser Eek.

– I Bergen kan vi kanskje komme tilbake i delvis trafikk i løpet av kvelden, men det er forsatt usikkert. Det viktigste for oss er at inspeksjonene gjennomføres i tråd med pålegget som fabrikanten har gitt, sier han.

Han har så langt ikke fått melding om at forsinkelsene fører til produksjonsproblemer, men ansatte som skal både til og fra plattformene må trolig vente både timer og dager.

– Flyprogrammet vårt for hele uken blir forskjøvet, sier Eek.

Statoil hadde planlagt 45 flyginger tirsdag. Trolig blir bare noen få av dem gjennomført.

I 14.30-tiden opplyser Eek at Statoil forventer å avvikle noen flygninger fra Bergen, Stavanger og Kristiansund tirsdag ettermiddag.

– Vi setter fortløpende trafikken i gang igjen etter hvert som helikopterene er sjekket og klargjort. Flyprogrammet blir parallellforskjøvet, slik at flygningene til og fra sokkelen går i den rekkefølgen de var planlagt opprinnelig, men med forsinkelser. Det kan fortsatt ta noen dager før vi er helt á jour, skriver Eek i en e-post.

Klokken 14.30 gikk første avgang fra Stavanger.

S92 West Franklin helikopteret på kanten

PÅ KANTEN: Helikopteret ble stående nær kanten av landingsplassen etter hendelsen.

Foto: OGP

– Det var nok en dramatisk opplevelse

Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder for helikopterutvalget i Industri Energi, har vært i møter med skotske fagforeningskollegaer om hendelsen.

Han har fått forklart at et lager i halerotoren var skadet på helikopteret som måtte nødlande på West Franklin-plattformen.

– De oppdaget at de i stor grad hadde mistet muligheten til å bruke halerotoren da de var noen få meter over helidekket. De fikk satt ned helikopteret, men når de touchet dekket, landet de med det ene hjulet først, og helikopteret snudde seg rundt 180 grader. Det var nok en dramatisk opplevelse for dem som var om bord. Jeg kan tenke meg hvor tungt det må ha vært, sier Fjeldsbø.

Han sier at feilen på helikopteret ikke ville vært mer kritisk dersom det hadde skjedd over sjøen, fordi besetningen da ville klart å returnere helikopteret til land. Men at det skjedde midt i landingsprosedyren, gjorde faren større, ifølge Fjeldsbø.

– Det skjedde på verst tenkelig sted, sier han.

Henrik Fjeldsbø i Industri Energi

Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi

Foto: Atle Espen Helgesen/Industri Energi

Industri Energi roser helikopterselskapene

Fjeldsbø sier det er «veldig bra» at CHC og Bristow har valgt å sette samtlige helikoptre på bakken inntil de er sjekket. Han oppfatter nemlig utsendelsen fra Sikorsky som en oppfordring, og ikke et pålegg, slik Statoil formulerer det.

– En må huske på at på norsk sokkel er dette det eneste passasjerhelikopteret, og at inntil de er sjekket, er det ikke trafikk. For meg virker det som dette er en føre var-handling, noe jeg synes er positivt, sier Fjeldsbø.

Eek sier Statoil avventer konklusjonene fra Skottland knyttet til hendelsen på West Franklin, før de kommenterer ytterligere rundt helikoptertypen generelt.

– Hendelsen undersøkes av fabrikanten, og det er de som må svare for detaljer rundt årsaksforholdet, men for oss er det viktig å få full innsikt i alle typer hendelser som kan gi erfaringsoverføring til den typen maskiner som frakter våre passasjerer, sier Eek.

Normal trafikk fra onsdag

Helikopterselskapet Bristow regner med at helikoptertrafikken går som normalt fra onsdag. Selskapet opplyser tirsdag kveld at alle maskinene av typen S-92 nå er kontrollert uten at det er funnet feil. Heidi Wulff Heimark, leder av Bristow Norway, sier de prioriterer å sørge for trygg transport for passasjerer og mannskap.

En nesten-ulykke med et helikopter på en skotsk oljeplattform, førte til stans i helikopter-trafikken til og fra Nordsjøen. Det ga lang ventetid på Sola.

SE VIDEO: Slik var situasjonen på Sola, tirsdag.