Hopp til innhold

FN: Verden må gjøre endringer som menneskeheten aldri før har sett maken til

Bare ekstreme tiltak kan begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Det kommer frem i en omfattende rapport som FNs klimapanel legger frem mandag.

Vindmøller og jordbruk i Frankrike

MÅ BLI FLERE: Vind- og solkraft må erstatte olje, gass og kull i et mye større tempo enn vi ser i dag, dersom temperaturen i verden ikke skal øke med mer enn 1,5 grader. Vi må også dyrke jorda og produsere mat på andre måter, mener FN.

Foto: Pascal Rossignol / Reuters

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Med dagens innsats har ikke verden sjanse til å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, sammenlignet med det temperaturen var før den industrielle revolusjon.

Om målet likevel skal nås, må det tenkes nytt og handles raskt i alle deler av samfunnet: Hos vanlige folk, politikere, finansbransje, industri og hos dem som utvikler ny teknologi. I byene og på landsbygda.

Endringene verden må gjøre er av en karakter som menneskeheten aldri før har sett maken til. Omfanget er enormt og tempoet må være raskt.

Dette er noen av konklusjonene i den nye spesialrapporten fra FNs klimapanel, IPCC. Rapporten ble bestilt fordi man under klimatoppmøtet i Paris i 2015 hevet ambisjonene for verdens klimatiltak, fra det tidligere togradersmålet til et mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Ingen visste da hva 1,5 grader ville bety og kreve av verdenssamfunnet. Men i dag ligger altså svarene på bordet.

Alle korallrev kan dø

Verden er nå 1 grad varmere enn det den var i førindustriell tid. Det er altså lite igjen før vi har nådd grensen på 1,5 graders oppvarming. Ifølge forskerne kan dette skje om bare 20 til 40 år.

I rapporten slår forskerne fast at oppvarmingen skyldes menneskelig aktivitet og at vi allerede ser konsekvensene i form av mer ekstremvær, is som smelter og høyere havnivå.

For enkelte økosystemer, som korallrevene, kan det bety alt dersom vi klarer å stoppe oppvarmingen på 1,5 grader. 70 til 90 prosent av verdens korallrev kan forsvinne hvis klimaet blir 1,5 grader varmere, mens alle korallrev kan forsvinne ved 2 graders oppvarming.

– Hver ekstra bit av oppvarming betyr noe, særlig fordi en oppvarming på 1,5 grader eller høyere øker risikoen for langvarige og irreversible endringer, slik som tap av økosystemer, sier Hans-Otto Portner som har sittet i IPCCs arbeidsgruppe.

Klovnefisker i korallrev

KLOVNEFISKEN BOR HER: Alle korallrev kan forsvinne dersom verden blir 2 grader varmere enn den var før den industrielle revolusjon. Akkurat nå styrer verden mot en oppvarming på rundt 3-4 grader.

Foto: WILLIAM WEST / AFP

Må suge CO₂ ut av lufta

Mens forskerne roper på utslippskutt, viser virkeligheten noe annet: Det siste året har verdens CO₂-utslipp økt.

Ifølge den nye rapporten må verden halvere utslippene (45 prosent kutt) i løpet av de neste ti årene, sammenlignet utslippene vi hadde i år 2010. Rundt år 2050 kan ikke verden slippe ut CO₂ i det hele tatt.

Uansett må vi også bruke teknologi for å suge CO₂ ut fra lufta, dersom 1,5 gradersmålet skal nås. I dag er ikke denne teknologien god nok, påpeker IPCC.

Forskerne bak rapporten har også vurdert ekstreme tiltak som å legge kunstige skyer rundt kloden for å kjøle den ned, men mener at dette ikke er et spor man bør følge videre.

Anlegg for karbonfangst i Hinwil, Sveits

Skal fange CO₂: Dette anlegget i Sveits skal fange opp CO₂ som slippes ut fra et avfallsanlegg. Teknologien må spres raskt dersom 1,5 gradersmålet skal nås.

Foto: Arnd Wiegmann / Reuters

– Målet er uoppnåelig

– Sjansene for å nå 1,5 gradersmålet er omtrent null, sier Tore Furevik.

Direktøren ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen har ikke selv arbeidet med rapporten men kjenner innholdet i den.

Han mener du må lete lenge for å finne en klimaforsker som tror målet er oppnåelig. Likevel er målet nyttig, mener han.

– Hvis man ikke skal sette seg mål, hvordan skal man da komme i nærheten av målet?

– Vi trenger en revolusjon i måten verden lager og forbruker energi på. Endringene må skje enda raskere enn de gjør i dag, avslutter han.

Tore Furevik

TORE FUREVIK: Klimadirektøren mener verden trenger tydelige mål, selv om de ikke er mulig å nå.

Foto: Sindre Skrede / NRK