Hopp til innhold

Norge kan bli stilt for retten for forurensing

Store deler av Norge har farlig høye nivåer av lokal luftforurensning, advarer ESA. Norge kan bli stilt for retten hvis tilstanden ikke bedres. – Staten holder så til de grader igjen på dette feltet, mener miljøbyråd i Bergen.

Bergen forurensing luftkvalitet

DÅRLIG LUFT: «Giftlokket» har lagt seg over Bergen spesielt på tørre og vindstille vinterdager.

Foto: Pål Bentdal

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima
Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

LOVER BEDRING: Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft sier de tar advarselen fra ESA på alvor. – Vi må gjøre det vi kan slik at vi ikke havner i EFTA-domstolen på dette, sa hun i november i fjor.

Foto: Siv Sandvik / NRK

ESA, EFTAs overvåkningsorgan, varsler nå norske myndigheter om at verdiene av svevestøv (PM10), nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) er så høye at det innebærer brudd på EØS-reglene om luftkvalitet.

Konklusjonen kommer etter systematiske målinger hvert år siden 2008. Luftkvaliteten i mange norske byer er for dårlig, og i mange tilfeller mangler handlingsplaner for å møte problemet.

Situasjonen synes verst i hovedstaden, der grenseverdiene for nitrogendioksid har vært overskredet sammenhengende siden 2008 og fram til i dag.

Nå slår ESA fast at tross tiltakene som er satt inn vil ikke forurensningsnivået i Oslo være nede på et akseptabelt nivå før tidligst i 2025.

Biltrafikk hovedkilden

Hovedkilden er biltrafikk.

Den samme problematikken som ESA ser i Oslo gjør seg også gjeldende i Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo, Oppegård, Ski, Lier og Drammen, ifølge uttalelsen ESA sendte norske myndigheter onsdag.

Dette handler jo veldig mye om regjeringens satsing på dieselbiler i sin tid.

Miljøbyråd i Bergen, Filip Rygg (KrF)

På bakgrunn av en klage har ESA undersøkt hvordan Norge møter kravene i luftkvalitetsdirektivet. Europakommisjonen har tilsvarende saker gående mot to tredeler av EUs medlemsland.

Luftkvalitetsdirektivet åpner for at landene kan søke om å få utsatt fristen for å møte utslippskravene. Norge har søkt om utsatt frist knyttet til NO2-utslipp i fire områder: Oslo, Bergen og Trondheim, samt Vestlandet utenom Bergen.

ESA mener utsettelse er unødvendig i Trondheim og Vestlandet utenom Bergen, fordi grenseverdiene ikke ble brutt i 2012. Når det gjelder Oslo, viser informasjon fra norske myndigheter at selv med en utsettelse vil forurensningen neppe ligge under grenseverdiene før i 2025.

– Staten må på banen

Filip Rygg

VIL HA STATEN PÅ BANEN: Miljøbyråd Filip Rygg (KrF) i Bergen.

Foto: Andreas Grimsæth / NRK

ESA har i dag imidlertid godkjent søknaden som gjelder Bergen, som overskred grenseverdiene 2008, 2010 og 2012, hvilket betyr at Norge har frist til 1. januar 2015 med å møte utslippskravene for NO2 der.

– Vi fortsetter vårt arbeid med å få ned luftforurensingen. Men jeg tenker at staten nå må kjenne sin besøkelsestid, sier byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, Filip Rygg (KrF).

Han peker på at flere norske storbyer har bedt om tiltak som lavutsslippssoner, sambruksfelt og tidsdifferensierte bompenger.

– Men regjeringen har holdt igjen. Dette handler jo veldig mye om regjeringens satsing på dieselbiler i sin tid. Oslo fikk jo for eksempel blankt avslag på sitt forslag om regulering for dieselbiler, sier Rygg.

Bergen hadde sitt kriseår med luftforurensing i 2010. I dag kom en Reisevaneundersøkelse som viser nedgang i bilandelen i Bergen for første gang siden 60-tallet.

– Vi har fått til et trendskifte. Vi ble 4000 nye bergensere i fjor, og fikk 4000 færre biler. I tillegg har vi fantastiske kollekivtall og høyt elbilsalg, sier Rygg.

Kan havne i retten

Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

– Jeg tenker det er bra at staten blir ansvarliggjort. De har så til de grader holdt igjen på dette feltet. Det positive som skjer i storbyene, skjer mye på tross av staten, sier Rygg.

Også i november i fjor varslet ESA regjeringen om at saken kan ende opp i retten i Luxembourg.

– Vi må gjøre det vi kan slik at vi ikke havner i EFTA-domstolen på dette. Norge må ta ansvar, og det må kommunene og staten gjøre sammen, sa miljøvernminister Tine Sundtoft (H) til NRK da.