Hopp til innhold

Truer Norge med rettssak over skitten luft

Luftforurensningen i Norge er så høy at den bryter med påbud fra EØS, hevder kontrollorganet ESA. De varsler rettssak dersom Norge ikke skjerper seg.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

LOVER BEDRING: Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft sier de tar advarselen fra ESA på alvor. – Vi må gjøre det vi kan slik at vi ikke havner i ESA-domstolen på dette.

Foto: Siv Sandvik / NRK

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

I løpet av ett døgn puster et voksent menneske inn rundt 10.000 liter luft.

Ifølge det europeiske kontrollorganet ESA er luften mange nordmenn drar ned i lungene så forurenset at Norge bryter med EU-direktivet om ren luft som myndighetene forpliktet seg til i 2008.

I starten av november sendte ESA et brev til den norske regjeringen som lister opp tre punkter der Norge går mot luftkvalitetsdirektivet:

  • Grenseverdiene for blant annet nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) i landets største byer overskrides.
  • Norge mangler en handlingsplan for renere luft.
  • Norge har ikke sørget for at gjennomføre målinger som er presise nok.

ESA tok tak i saken etter at de mottok en klage fra Norges Astma- og allergiforbund i 2011. Generalsekretær Trond Solvang håper advarselen fra ESA sørger for fortgang i arbeidet mot forurenset storbyluft.

– Norge har begått et traktatbrudd. Vi har tro på at norske politikere kan og vil løse dette. Det står ikke på viljen, men det trengs en overordnet plan som er konkret og gjennomførbar, sier han.

Regjeringen: Gjør alt for å unngå rettssak

Regjeringen har nå to måneder på seg til å finne ut hvordan de skal minske luftforurensningen i storbyene. Dersom ESA ikke blir fornøyd med svaret, kan saken ende opp i retten i Luxembourg.

– Vi må gjøre det vi kan slik at vi ikke havner i EFTA-domstolen på dette. Norge må ta ansvar, og det må kommunene og staten gjøre sammen, sier miljøvernminister Tine Sundtoft (H) til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet:

bergen luftforurensning

HELSEFARLIG: Dette bildet fra 2011 viser et lokk av forurenset luft over Bergen. Fenomenet kalles inversjon, og fører ofte til at grenseverdiene overskrides.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Innholdet i EUs luftkvalitetsdirektiv har vært kjent siden 2008, og europeiske myndigheter har krevd svar fra Norge siden 2011.

Norske myndigheter har tidligere unnskyldt seg med at de høye utslippene av nitrogendioksid skyldes de mange dieselbilene på norske veier. En rekke tiltak er blitt lansert, som å nekte bruk av dieselbiler i visse bydeler når forurensningen er som verst. Men ESA konkluderer med at den politiske viljen så langt ikke har vært stor nok til å takle problemet.

«ESA er dermed ikke overbevist om at Norge vil gjennomføre de tiltak som er nødvendige for at Norge skal oppfylle kravene til å kontrollere NO2-utslipp slik direktivet krever», skriver de i brevet.

Også Norsk Institutt for Luftforskning skriver på sine nettsider at «forurenset uteluft en reell trussel for helse og trivsel i norske byer og tettsteder».

Artikkelen fortsetter under videoen:

Norge bryter EØS-avtalen fordi vi har for dårlig luftkvalitet. I storbyene er forurensinga for høy, og staten har ingen plan for å bedre situasjonen, slår overvåkingsorganet ESA fast. For minst 450.000 astmatikere er dette et stort problem.

SE VIDEO: Norge bryter EØS-avtalen fordi vi har for dårlig luftkvalitet. Astmatiker Anne Ombye sliter med de vanskelige luftforholdene.

Legger ansvaret på kommunene

Grenseverdiene for luftforurensing, som også er regulert i forurensningsforskriften, overskrides jevnlig i Norges største byer.

Nå lover miljøvernministeren bot og bedring. Men for å møte EUs krav må kommunene ta størstedelen av jobben selv, sier hun.

– Jeg synes ikke Norge skal være kjent for at vi har dårlig luftkvalitet. Det er kommunene som er ansvarlig, men også staten må gjøre sitt.

Kommunene er forurensningsmyndighet i Norge, og har dermed ansvaret for at de ulike bestemmelsene i forskriften følges opp.

Før regjeringen sender sitt svar til ESA i januar, vil Sundtoft ha et møte med storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for å finne løsninger.

– Det er kommunene som er ansvarlig for å sikre god luftkvalitet lokalt. De er beredt til å iverksett akuttiltak dersom det blir nødvendig i vinter, sier Sundtoft.

– Men hva kan staten og regjeringen gjøre for å bedre luftkvaliteten?

– Vi kan bruke mer penger på kollektivtrafikk i storbyene, vi kan endre bilavgiftene slik at det lønner seg å kjøpe biler som forurenser mindre.

– ESA ber om tydeligere svar og tiltak fra Norge, vil du gi dem det nå?

– Vi tar henstillingen fra ESA på alvor. Vi skal svare dem i januar, og trenger derfor en god dialog med kommunene.

AKTUELT NÅ