Får ikke lenger ha egen lærer som eksaminator

BERGEN (NRK): Privatister i Oslo blir eksaminert av egen kursleder på muntlig eksamen, men i Hordaland vil privatister nå få tildelt en tilfeldig eksaminator. – Urettferdig, sier Camilla Bæhr.

Camilla Bæhr

REAGERER. Camilla Bæhr reagerer sterkt på at ordningen for muntlig privatisteksamen i Hordaland endres.

Foto: Silje Thalberg / NRK

Hvert år tar rundt 70 000 personer eksamen som privatister i Norge, for eksempel for å få studiekompetanse eller flere karakterpoeng for å komme inn på populære studier.

Ordningen endres

Høstsemesteret er det siste hvor privatistene i Hordaland får ha med seg kurslederen sin som eksaminator under muntlig eksamen.

Fra nyttår vil alle privatister, uansett om de har gått på kurs eller ikke, vil få tildelt en lærer av eksamenskontoret som de ikke nødvendigvis kjenner fra før.

Endringen er en stor snakkis på Kolon privatistskole i Bergen, hvor Camilla Bæhr forbereder seg til ny eksamen i matte, fysikk og kjemi.

– Det er veldig urettferdig, sier Bæhr.

– En ukjent lærer kan ha undervist på en annen måte, og ha formulert ting på en annen måte enn det din egen lærer har gjort. Det kan gjøre at det blir vanskeligere å forstå spørsmålene.

Kollokviegruppe på Kolon privatistskole i Bergen

URETTFERDIG. Studentene på Kolon privatistskole synes ikke det er riktig at spillereglene under muntlig eksamen for privatister skal endres fra nyttår.

Foto: Silje Thalberg / NRK

Mener ny ordning er rettferdig

På eksamenskontoret i Hordaland fylkeskommune mener de at endringen vil føre til rettferdighet for alle.

– Vi mener at det er mest rettferdig at vi organiserer eksamen på en måte som ikke tar hensyn til hvordan de ulike kandidatene forbereder seg. Minst halvparten av privatistene går ikke på kurs, sier leder ved eksamenskontoret, Siglinde Svare.

Siglinde Marguerite Svare, leder for eksamenskontoret i Hordaland fylkeskommune

RETTFERDIG. Siglinde Svare ved Eksamenskontoret i Hordaland mener endringen vil føre til mer rettferdighet for alle.

Foto: Silje Thalberg / NRK

Lokale forskjeller

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for gjennomføring av privatisteksamen. Det fører til store lokale forskjeller.

I eksempelvis Trøndelag og Rogaland får alle tildelt eksaminator av eksamenskontoret, mens Oslo fortsatt legger særskilt til rette for privatistene som har gått på kurs.

Kandidatene får, dersom det er mulig, sin faglærer som eksaminator.

– Alle søker på de samme studiene og stiller likt med tanke på poeng. Da er det ikke riktig at de i Oslo får beholde faglæreren sin som eksaminator på eksamen, sier Camilla Bæhr.

Arbeidskrevende prosess

I 2017 organiserte eksamenskontoret i Hordaland 18.807 eksamener. Rundt halvparten av disse var muntlige eksamener der eksaminator skal oppnevnes.

– Det har vært en uforholdsmessig arbeidsbelastende prosess å sørge for at én gruppe får egne lærere, sier Svare.

Gruer seg til ny ordning

Camilla Bæhr skal ha flere muntlige eksamener til våren og gruer seg. Hun er redd for at eksamensnervene skal sette henne ut av spill uten en kjent lærer ved sin side.

– Det hadde vært bedre for meg å gjennomføre i Oslo, sier hun.

– Jeg forstår at det er noen som vil oppleve endringen som en større belastning. Samtidig tenker jeg at om man ser på helheten er det en riktig beslutning, sier Svare.